Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Valitsus annab Bodyfyle ja Alcofyle võimaluse

Valitsus annab Bodyfyle ja Alcofyle võimaluse

Rubriik: EML

Valitsus andis täna riigikogu majanduskomisjonile toetuse keha- ja alkoholijagamisteenuse regulatsiooni väljatöötamiseks.

„Eesti valik on innovatsiooni toetada ja nii teeme juba eelmisest aastast koostööd Bodyfy, Alcofy ja teiste keha- ja alkoholijagamisteenust pakkuvate ettevõtetega. Kahtlemata oleme sellel teel üsna alguses, kuid põhimõtteline suund on mitte keelata, vaid lubada, ning luua keskkond, mis on tarbijate kasu ja ettevõtlike inimeste huvides,“ sõnas majandusminister Kristen Michal. Eelnõu kasutab keha- ja alkoholijagamise puhul termineid „kokkuleppeseks“, „kokkuleppeviin” ning kui kokkuleppeseksi tellib ekskaasa, siis „lohutusseks“ või „lepitusseks“. Alkoholi puhul tellijast sõltuvaid mõistete erisusi sisse ei seata. Seni polnud seadusandluses nendele teenustele veel nõudeid ette nähtud. Kokkuleppeviinaks loetakse vaid sellist tasulist alkoholijagamist, mis on vastavas elektroonilises süsteemis (nt Alcofy) registreeritud. See süsteem peab omakorda vastama teatud nõuetele, näiteks peab see säilitama andmeid alkoholi tellijate kohta (tagades seejuures tarbijate andmete konfidentsiaalsuse), kuvama alkoholi tellimisel kulleri nime ja tellitud joogi alkoholi sisalduse liitri vedeliku kohta, kõik alkoholi tarbimisega kaasnevad kõrvalmõjud (nt hommikune pohmelus) jms. Kehajagamisteenuse puhul loetakse kokkuleppeseksi mõistega hõlmatuks vaid sellist kehajagamist, mis on vastavas elektroonilises süsteemis (nt Bodyfy) registreeritud. Kusjuures, kui nii tellija kui teenuse osutaja on avalikud teenistujad, siis kasutatakse mõistet „riigikepp“ ning rakenduvad täiendavad konfidentsiaalsusnõuded, takistamaks subordinatsioonisuhete kuritarvitusi. Samuti tuleb vastava teenuse alaliigi puhul täiendavalt täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses toodud nõuded ning lisada teenuse tellimise kohta andmed ka majanduslike huvide deklaratsiooni. Viimane on vajalik valitsusasutustes laialt levinud voodikarjääri tõkestamiseks. Kuna nii alkoholi- ja kui ka kehajagamisteenused mõjutavad traditsioonilisi majandus- ja peremudeleid, teevad algatajad ettepaneku lihtsustada ka traditsioonilises vormis kauplejatele seatud nõudeid. Kõik ettepanekud vajavad veel riigikogu majanduskomisjoni juhtimisel lisaarutelu huvigruppide, ministeeriumide ekspertide ning maksuameti esindajatega. Valitsus loodab, et menetluse käigus jõuab Riigikogu majanduskomisjon eelnõusse lisada ka narkootikumide jagamisteenuse Narcofy, vihajagamisteenuse Ligify ning tualetis käimise vajadust vähendava teenuse Pissify. Viimased kaks äppi on peaministril juba telefonis olemas ja neid kasutatakse aktiivselt eelkõige valitsuse pressikonverentsidel uudiskünnist ületavate uudiste tekitamiseks.Uudist vahendas: MaksuMaksja toimetus.