Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Välisfondid diskrimineeritud

Välisfondid diskrimineeritud

Rubriik: Äripäev

Erki Uustalu, ASi PricewaterhouseCoopers juhtiv maksukonsultant ning EML juhatuse liige, kirjutab Äripäevas, et Euroopa Komisjon on tõstatanud diskussiooni välismaiste pensionifondide ebavõrdsest kohtlemisest mitmetes liikmesriikides, mille hulka kuulub suure tõenäosusega ka Eesti.

Enamikus liikmesriikidest pole kodumaised pensionifondid maksukohustuslased, samuti ei peeta neile tehtavatelt väljamaksetelt tulumaksu kinni. Erinevalt sellest on mitmetes liikmesriikides nähtud ette tulumaksu kinnipidamine välismaistele pensionifondidele tehtavatelt väljamaksetelt. Lihtne näide: kui Tallinna börsil olev Eesti Telekom maksab aktsionäridele dividende, tekib Eesti Telekomil üldjuhul kohustus tasuda äriühingu tulumaksu 22/78 dividendide netosummast. Eesti äriühingutes alla 15protsendilist osalust omavatele välismaistele pensionifondidele makstavatelt dividendidelt peetakse lisaks Eesti Telekomi poolt makstud tulumaksule täiendavalt kinni 22 protsenti tulumaksu.

Sisuliselt on välismaiste pensionifondide saadud dividendid topeltmaksustatud. Euroopa Komisjoni arvates on see vastuolus kapitali vaba liikumise põhimõttega. Juhul kui Euroopa Kohus otsustab Komisjoni argumente järgida, mida võib senist otseste maksude kohtupraktikat arvestades tõenäoliseks pidada, loob see paljudele õigeaegselt tagastusnõude esitanud välismaistele pensionifondidele võimaluse Eestis dividendidelt alusetult kinnipeetud tulumaks tagasi taotleda. Sama võimalus tulumaksu tagasitaotlemiseks tekib Eesti pensionifondidel, kellel on teistest ELi riikidest saadud tuludelt (intressid, dividendid) alusetult tulumaks kinni peetud.

Ebavõrdne kohtlemine võib tõstatuda ka Eestist saadud renditulu, kinnisvara ja kinnisvaraühingu aktsiate müügist saadud tulu osas, kus tulumaksuseadus kohtleb välis- ning kodumaiseid pensionifonde erinevalt. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3725/arv_kolumn_372501.html