Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Valgust kolmanda sektori rahadele!

Valgust kolmanda sektori rahadele!

Rubriik: Äripäev

Eri Klas ja Jüri Raidla tegid eile ettepaneku tõsta tulumaksuvaba annetamise piiri, et heategevus inimeste rahakottides õitsele lööks. Mõte on ju tore, aga Äripäeva arvates võiks enne seda avalikustada mittetulundusühingute majandusaruandluse. Praegu on MTÜde majandamine läbipaistmatu ning kõik toetused ja annetused kaovad ühtmoodi kui jänes padrikusse.

Tõsi, MTÜde tegevus ei ole päris kontrollimatu. Nii nagu äriühingud esitavad iga-aastased aruanded äriregistrile, läkitavad MTÜd need maksuameti maakondlikesse büroodele.

MTÜde ja SAde registrit peab aga justiitsministeerium, info on hajutatud ja ülevaade puudub. Me kõik teame äriühinguid, mille tegevus on olnud "juriidiliselt korrektne", kuid mida on mõjutanud avalikkuse surve. Ent MTÜde üle pole avalikkusel mingit kontrolli. Ja 22 000 organisatsiooni hoolikat jälgimist ei saa maksuametiltki nõuda.

Ka MTÜd ise on avalikustamisega nõus. Mullu Siim Kallasele saadetud kirjas nõustus EMSL Euroopa Komisjoni seisukohaga, et info ELi vahenditest abi saajate kohta peab olema avalik. Juba 2003 koostatud analüüsis soovitasid Tartu Ülikooli juuraprofessorid MTÜde rahastamise avalikustada. Ometi on probleem tänini lahendamata.

Äripäeva arvates on mõistlik avalikustada MTÜde aruanded. Kui külaseltsidele aruannete koostamine ja maksuametile nende töötlemine üle jõu käib, tuleks alustada vähemalt nelja kategooriaga. Erakonnad, mis peaks juba loomult olema kogu riigi läbipaistvaimad struktuurid. Usuühingud - neile tehtud maksusoodustuste juures on imekspandav, et iga hämara taustaga äritegelane pole veel oma kirikut asutanud.

Ärme jätame neile sedagi võimalust. Riigi, omavalitsuste või ELi rahastatavad MTÜd - maksumaksja raha kasutamine olgu avalik. MTÜd, mille aastakäive on üle miljoni - et MTÜdest ei saaks varjatud ettevõtlus. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3775/arv_juhtkiri.html Loe tulumaksusoodustusega isikute ja nendele annetuste tegemise kohta tulumaksuseaduse §-dest 11, 27 ja 49, 571 lg 3, : https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12850769 Tutvu tulumaksusoodustusega isikute poolt MTA-le esitatavate INF 4 ja INF 9 vormidega: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12850769&id=1054772 Vt ka annetuste temaatikat MaksuMaksjast: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/category.php?categoryid=41