Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Vabatahtlikule spordikohtunikule maksuvaba hüvitis

Vabatahtlikule spordikohtunikule maksuvaba hüvitis

Rubriik: EML

Riigikogu võttis 13.12.2017. a seadusena vastu “Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse” eelnõu (534 SE).

Eelnõu näeb ette spordikohtunikele kuluhüvitise maksmise võimaluse, mis antakse spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonile või spordikooli pidajale. Kuluhüvitise maksmine peab olema seotud spordialaliidu või maakonna spordiliidu või piirkondlikul põhimõttel tegutseva spordiühenduse kalenderplaanis kajastatud võistlustel vabatahtlikuna tegutseva spordikohtunikuga. Arvestuslikku kuluhüvitise määraks on kuni 20 eurot spordikohtunikuna tegutsemise päeva eest. Kuluhüvitise saamiseks peab isik olema spordialaliidu poolt atesteeritud või alla 20-aastane ning isik tohi saada samal võistlusel spordikohtunikuna tegutsemise eest töötasu või võlaõigusliku lepingu alusel makstavat tasu.Kuluhüvitis on maksuvaba.Tutvu eelnõu ja selle selletuskirjaga siit: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/72a41423-c9f0-496d-b494-22c7c386d8d1/Spordiseaduse%20ja%20tulumaksuseaduse%20muutmise%20seadus