Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Uusi Riigikohtu maksualaseid lahendeid

Uusi Riigikohtu maksualaseid lahendeid

Rubriik: EML

2. veebruaril tegi Riigikohus otsuse haldusasjas nr 3-3-1-89-10. Kohus selgitab, et ettevõtlusega seotuse hindamisel tuleb omavahel seotud tehinguid hinnata kogumis. Selles kohtuasjas oli kinnistu ostja maksnud täiendavalt kinni kinnistu müüjaks olnud osaühingu likvideerija tasu, mida maksuhaldur soovis maksustada ettevõtlusega mitteseotud väljamaksena. Riigikohus leidis, et seda väljamakset võib vaadelda kinnistu ostuhinna ühe osana.

Vt kohtuotsuse teksti 8. veebruaril tegi Riigikohus otsuse väärteoasjas nr 3-1-1-1-11. Kohus selgitab maksualase väärteo aegumise arvutamise põhimõtteid ning kaitsjatasu hüvitamist menetlusalusele isikule. Vt kohtuotsuse teksti 9. veebruaril tegi Riigikohus otsuse haldusasjas nr 3-3-1-90-10. Vaidlus puudutab tollimaksuga maksustamise eesmärgil kauba analüüside tegemist. Vt kohtuotsuse teksti 9. veebruaril tegi Riigikohus otsuse haldusasjas nr 3-3-1-86-10. Kohtuvaidlus puudutab välisriiki lähetatud renditööjõu maksustamist. Riigikohus selgitab, millal on tegemist töölähetusega, mis annaks õiguse maksta maksuvabalt päevaraha. Samuti tuleb jälgida, millistel tingimustel tekib tulumaksu ja sotsiaalmaksu kohustus Eestis ja millal välisriigis. Vt Riigikohtu pressiteadet Vt kohtuotsuse teksti