Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Uusi Riigikohtu maksualaseid lahendeid

Uusi Riigikohtu maksualaseid lahendeid

Rubriik: EML

17. juunil avalikustas Riigikohtu halduskolleegium otsuse kohtuasjas nr 3-3-1-23-09.

Kohtumenetluses vaieldi selle üle, kas kaebajatele saab omistada juriidiliste isikute tulu. Riigikohus leidis, et maksumenetluses ei tuvastatud, et AS Sylvester endised aktsionärid said TuMS § 15 lg 1 mõttes tulu. Maksuhaldur pole näidanud, kuidas suurenes kaebajate vara äriühingule laekunud tasu näol ja kuidas oli kaebajatel seda tasu võimalik oma huvides kasutada. Riigikohus selgitas, et MKS § 84 kohaldamisel peab maksuhaldur tuvastama, et maksukohustuslase tegevus oli suunatud sellele, et anda tehingutele maksude tasumise vältimiseks moonutatud õiguslik vorm. Riigikohus nõustus alama astme kohtutega, et seda ei ole maksuhaldur maksumenetluses tuvastanud. Riigikohus osundas ka neile võimalustele, kuidas maksukohustuslase sellist tegevust tõendada. Riigikohus leidis, et maksuhalduri 6. septembril 2002. a selgitus aktsiate võõrandamise küsimuses võis anda kaebajatele edasiseks tegutsemiseks kindlustunde ning AS Sylvester aktsionärid võisid sellele maksuhalduri seisukohale tuginedes oma käitumisviisi kavandada, usaldades seejuures maksuhalduri seisukoha õigsust ja paikapidavust. Otsuse teksti vt siit 22. juunil avalikustas Riigikohtu halduskolleegium otsuse kohtuasjas nr 3-3-1-43-09. Vaidlus puudutab sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust, ettevõtluse ja omatarbe mõisteid. Otsuse teksti vt siit 26. juunil avalikustas Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsuse kohtuasjas nr 3-4-1-4-09. Tallinna Linnavolikogu taotles 2009. aastal jõustunud maksukorralduse seaduse muudatuste (nn “ettemaksukonto”) põhiseadusevastaseks tunnistamist, kuna väidetavalt halvenes muudatuse tulemusena linnale kuuluva tulumaksu osa laekumine. Riigikohus ei rahuldanud taotlust. Otsuse teksti vt siit