Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Uusi Riigikohtu maksualaseid lahendeid

Uusi Riigikohtu maksualaseid lahendeid

Rubriik: EML

16. juunil avalikustas Riigikohtu halduskolleegium otsuse kohtuasjas nr 3-3-1-36-10.

Vaidlus puudutab ühe kinnisvaraarendaja kahte tehingut. Ühe tehinguga oli seatud isiklik kasutusõiguse kinnistule veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks ning teise tehinguga oli antud sidekaablid tasuta üle sideettevõtjale. Kummaltki tehingult ei olnud käibemaksu arvestatud.

Maksuhaldur leidis, et need tehingud tuleb maksustada. Sidekaablite tasuta üleandmise osas rakendati 2008. aastal kehtinud käibemaksuseaduse § 12 lõiget 4. Isikliku kasutusõiguse osas rakendati KMS § 16 lg 2 p 2, mille kohaselt on maksuvaba kinnisasja üürile, rendile või kasutusvaldusse andmine, mitte aga isikliku kasutusõiguse seadmine.

Riigikohus andis mõlema tehingu osas õiguse maksumaksjale ning leidis, et KMS § 12 lg 4 oli vastuolus sel ajal kehtinud uue Euroopa Liidu direktiiviga. Kuna Eesti oli direktiivi üle võtnud hilinemisega, siis kohaldas kohus direktiivi otse ning leidis, et kui tegemist ei ole seotud isikutega, siis ei saa nende vahelise tehingu väärtust turuhinna alusel korrigeerida. Isikliku kasutusõiguse kohta leidis kohus, et see on oma majanduslikult sisult samaväärne kasutusvaldusele ning samuti käibemaksuvaba. Otsuse teksti vt siit 18.

juunil avalikustas Riigikohtu kriminaalkolleegium kaks otsust maksualastes kriminaalasjades. Kohtuasjas nr 3-1-1-46-10 süüdistati füüsilist isikut selles, et ta ei registreerinud ennast füüsilisest isikust ettevõtjana ja ei deklareerinud saadud tulu. Tema ettevõtluseks peeti laenude andmist. Riigikohus saatis asja uueks arutamiseks esimese astme kohtule.

Otsuse teksti vt siit Kohtuasjas nr 3-1-1-43-10 süüdistati füüsilist isikut mitmesugustes käibemaksupettustes. Kuna kriminaalasja pidevalt täiendati ning ühte menetlusse olid kokku kogutud episoodid aastatest 1996-2004, siis tekkisid vaidlused kohtumenetluse ebamõistlikult pika kestuse ja kuritegude aegumise üle. Riigikohtu otsuse tekstist leiab mitmeid huvitavaid näiteid ka selle kohta, kuidas kohtualune ja tema kaitsjad olid protsessi tahtlikult venitanud. Otsuse teksti vt siit