Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Uusi Riigikohtu maksualaseid lahendeid

Uusi Riigikohtu maksualaseid lahendeid

Rubriik: EML

12. augustil avalikustas Riigikohtu halduskolleegium otsuse kohtuasjas nr 3-3-1-47-10.

Kohus selgitas, et nõude loovutamise või võla ülekandmise korral toimub isikute asendamine võlasuhtes ning selline toiming iseenesest ei tekita käibemaksuga maksustatavat käivet, sest rahaline nõue ei ole iseseisvalt tarbitav hüve. Käibemaksuga saab maksustada vaid tasu eest osutatud teenust. Tasu eest on teenust osutatud näiteks siis, kui nõude loovutamise korral maksab nõude omandaja (tsessionaar) nõude loovutajale (tsedendile) nõude väärtusest väiksema summa või kui võla üleandmise korral maksab algne võlgnik uuele võlgnikule nõude väärtusest suurema summa.

Otsuse teksti vt siit 15. septembril avalikustas Riigikohtu halduskolleegium otsuse kohtuasjas nr 3-3-1-45-10. Kohus selgitas, et MKS § 116 alusel maksuhalduri poolt maksumaksjale tasutud intressid on oma olemuselt sarnased võlaõiguslikes suhetes rakendatavate viiviste ja leppetrahvidega ning need on füüsilise isiku tulumaksuga maksustatav tulu. Kui maksukohustuslane sai maksuhalduri õigusvastase haldusakti täitmisega seoses otsest varalist kahju, siis tuleb dokumentaalselt tõendatud kahju suurusele vastav intressi osa TuMS § 12 lg 3 kohaselt füüsilise isiku maksustatava tulu hulgast välistada. Otsuse teksti vt siit