Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Rubriik: EML

Haldusasi 3-3-1-48-13 Vaidlus puudutab tagastusnõudelt intressi arvestamise korda ja maksukohustuslase intressinõude arestimise võimalusi. Otsuse (23.01.2014) teksti vt siit

Haldusasi 3-3-1-84-13 Vaidlus puudutab ettemaksukonto arestimist MKS § 1361 alusel. Otsuse (27.01.2014) teksti vt siit Haldusasi 3-3-1-97-13Riigikohus selgitab, et õigus arvata vara võõrandamisest saadud kasust selle vara soetamismaksumus läheb pärandajalt pärijale üldõigusjärgluse korras üle. Otsuse (12.02.2014) teksti vt siit Haldusasi 3-3-1-83-13 Vaidlus puudutab juhatuse liikme süü hindamist vastutusotsuse tegemisel. Otsuse (13.02.2014) teksti vt siit Haldusasi 3-3-1-75-13 Vaidlus puudutab sõiduki arestimist MKS § 1361 alusel. Otsuse (26.02.2014) teksti vt siit Haldusasi 3-3-1-65-13 Vaidlus puudutab maksumaksja hoolsuskohustust kaupade müüja või teenuse osutaja isiku kontrollimisel. Otsuse (03.03.2014) teksti vt siit Kriminaalasi 3-1-1-133-13 Riigikohus selgitab, et juriidilise isiku süüditunnistamine ja karistamine ei lähe üle jagunemise teel tekkivale õigusjärglasele. Otsuse (20.01.2014) teksti vt siit Kriminaalasi 3-1-1-9-14 Vaidlus puudutab ettemaksukonto arestimist kriminaalasjas konfiskeerimise otsuse tagamiseks. Otsuse (25.02.2014) teksti vt siit