Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Rubriik: EML

Järgnevalt on toodud ülevaade uutest Riigikohtus lahendatud maksuasjadest.

19.02.2015 otsus kohtuasjas nr 3-3-1-75-14 Riigikohus selgitab, et kui kauba omanik ei esita seaduses ettenähtud tähtaja jooksul pankrotihaldurile taotlust vara välistamiseks pankrotivarast, siis on toimunud kauba võõrandamine käibemaksuseaduse § 2 lg 5 tähenduses, sest omanik on kaotanud õiguse kaupa käsutada. Otsuse teksti vt siit 06.03.2015 otsus kohtuasjas 3-3-1-78-14 Riigikohus selgitab, et ebamõistlikult kaua kestnud maksurevisjon ei anna õigust nõuda maksuotsuse tühistamist. Isik ei saa nõuda maksuhaldurilt maksuseaduse eiramist kompensatsiooniks menetluse venimise eest. Vaid ekstreemsetel juhtudel võib mõistliku menetlusaja ületamine muuta maksuotsuse ebaproportsionaalseks. Maksuhalduri õigusvastase viivituse korral saab maksukohustuslane esitada halduskohtule kohustamiskaebuse menetluse lõpuleviimiseks ning nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juriidiline isik ei saa nõuda haldusmenetluse venimise eest mittevaralise kahju hüvitamist. Otsuse teksti vt siit Riigikohtu 11.02.2015 otsus (kohtuasi 3-3-1-65-14) ja 17.03.2015 otsus (kohtuasi 3-3-1-76-14) puudutavad käibemaksuvaidlusi ning ostja kohustusi kontrollida ja tõendada, kas arvel näidatud tehing on tegelikkuses aset leidnud. Otsuse teksti vt siit ja siit