iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Rubriik: EML

Teabe nõudmine kolmandalt isikult Riigikohus on teinud lühikese aja jooksul neli otsust kohtuasjades, milles kolmas isik on vaidlustanud talle maksukorralduse seaduse (MKS) § 61 alusel tehtud korralduse esitada maksuhaldurile teavet kontrollitava maksumaksja kohta. Vt otsuste tekste: 3-3-1-98-10 3-3-1-24-11 3-3-1-25-11 3-3-1-26-11

MKS § 84 rakendamine Kaks lahendit puudutavad MKS § 84 rakendamist. Ühes kohtuasjas on taas tegemist Hansapanga aktsiatega ning Riigikohus kordab oma varasemas praktikas väljaöeldud seisukohti. Teises kaasuses soovis MTA juriidilise isiku nimel toimunud kauba müügist saadud tulusid ümber kvalifitseerida füüsilise isiku ettevõtlustuluks.

Vt otsuste tekste: 3-3-1-15-11 3-3-1-23-11 Käibemaks kinnisvaratehingult Riigikohus selgitab, et kinnisvara ostjal ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust, kui võõrandamistehing kujutas endast ettevõtte üleandmist, millest KMS § 4 lg 2 p 1 kohaselt käivet ei teki. Vt otsuse teksti: 3-3-1-20-11 Maksuvõla ajatamine esialgse õiguskaitse kehtivuse ajal Riigikohus selgitab, et kui halduskohus on esialgse õiguskaitse korras peatanud maksuteate või maksuotsuse täitmise, siis ei ole maksuhalduril õigust maksuvõlga sundkorras sisse nõuda ega võlga kolmandatele isikutele avaldada, kui maksuvõlg sellegipoolest eksisteerib ning maksumaksjal on näiteks õigus kohustus vabatahtlikult täita, samuti on maksumaksjal õigus taotleda maksuvõla tasumise ajatamist. Maksuhaldur võib vajadusel otsustada ajatamise edasilükkava tingimusega nii et ajatamisgraafik hakkaks kehtima alles pärast kohtumenetluse lõppu: Vt otsuse teksti: 3-3-1-48-10 Intresside arvestamine maksumaksja kasuks Kahes peaaegu identse sisuga kohtuasjas asus Riigikohus seisukohale, et 2009. aastal kehtinud MKS kohaselt arvestati maksumaksja kasuks intressi vaid kuni õigusvastase maksuotsuse kehtetuks tunnistamise päevani, mitte maksusumma tegeliku tagastamise päevani, nagu nägi ette varem kehtinud redaktsioon.

Vt otsuste tekste: 3-3-1-1-11 3-3-1-2-11 Maksuhalduri teavitamine vaieldavast tehingust Väärteoasjas selgitab Riigikohus, et kui maksumaksja on ekslikult seisukohal, et talle laieneb kinnisvara müügil maksuvabastus ning ta on maksuhaldurit teavitanud tehingu toimumisest ja oma tõlgendusest, siis ei saa seda maksumaksjat karistada tuludeklaratsioonis valeandmete esitamise eest. Vt otsuse teksti: 3-1-1-25-11 Elatise maksustamine Tsiviilasjas selgitab Riigikohus, kuidas arvestada elatise suuruse määramisel tulumaksuseaduse muudatust, mille kohasel elatist alates 2011. aastast enam saaja tuluna ei maksustata Vt otsuse teksti: 3-2-1-37-11 Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlused Riigikohus jättis läbi vaatamata taotluse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks maksukorralduse seaduses sätestatud liialt ulatusliku kaasaaitamiskohustuse (MKS § 56) ja liialt kitsa vaikimisõiguse (MKS § 64 lg 1 p 6). Vt otsuse teksti: 3-4-1-15-10 Samuti jättis Riigikohus läbi vaatamata taotluse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks MKS § 1361, mis annab maksuhaldurile õiguse arestida maksumaksja vara veel enne maksu määramist.

Vt otsuse teksti: 3-3-1-50-10 Riigikohus leidis, et nõue tasuda maksuvaidluses 15000 krooni suurust riigilõivu ei ole põhiseadusega vastuolus. Samuti ei ole põhiseadusega vastuolus piirang, mille kohaselt ei saa kohus vabastada juriidilist isikut riigilõivu tasumisest, kui see juriidiline isik ei ole pankrotis. Vt otsuse teksti: 3-4-1-13-10

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus