Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Rubriik: EML

Riigikohtu halduskolleegium tegi 01.02.2012 otsuse kohtuasjas 3-3-1-60-11.

Kohus selgitab, et kui äriühingu ostuarvel on kauba müüjaks märgitud variisik, kes tegelikult seda kaupa ei müünud, siis ei ole äriühingul õigus sisendkäibemaksu maha arvata ning üldjuhul maksustatakse sellise dokumendi alusel tehtud väljamakse ka tulumaksuga. Samas kui oli kokku ostetud füüsilistelt isikutelt isiklikus tarbimises olnud kasutatud kaupa (vanametalli) ning maksuhaldur ei ole seadnud kahtluse alla ostetud kauba olemasolu, siis tuleb eeldada, et väljamakse on vähemalt osaliselt ettevõtlusega seotud. Vajadusel tuleb ettevõtlusega seotud osa määrata MKS § 94 alusel hindamise teel. Kohus põhjendab oma seisukohta sellega, et isiklikus tarbimises olnud vara müügist ei teki füüsilisel isikul maksukohustusi, seetõttu ei jääks ka riigil maksutulu saamata, kui tehingus ei ole mingil põhjusel õige müüja andmeid kajastatud. Otsuse teksti vt siit Riigikohtu halduskolleegium tegi 13.02.2012 otsuse kohtuasjas 3-3-1-79-11. Vaidlus puudutab juriidilise isiku kaudu toimunud väärtpaberite võõrandamisest saadud tulu füüsilise isiku tuluks ümberkvalifitseerimist MKS § 84 alusel. Selle asja tegi keerulisemaks asjaolu, et tehingu teinud isik on surnud ja tulumaksu määrati tema pärijatele. Otsuse teksti vt siit Riigikohtu kriminaalkolleegium tegi 13.02.2012 otsuse kohtuasjas 3-1-1-4-12. Kohus selgitab, et füüsilist isikut, kes müüb äriühingu esindajana kaupu või osutab teenuseid ning kirjutab välja arveid, ei saa süüdistada maksukuriteole kaasaaitamises, kui nende arvete alusel on jäetud maksud deklareerimata ja maksmata. Otsuse teksti vt siit