Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Uus võimalus impordi käibemaksu deklareerimisel

Uus võimalus impordi käibemaksu deklareerimisel

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et alates 1. jaanuarist 2008 saavad teatud tingimustele vastavad ettevõtted kolmandatest riikidest imporditavalt kaubalt või põhivaralt käibemaksu arvestada käibedeklaratsioonil samaaegselt selle mahaarvamisõigusega, kui kaupa või põhivara kasutatakse ettevõttes maksustatava käibe tarbeks.

Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo sõnul tähendab see teisisõnu, et maksustatava käibega ettevõttel ei teki sellise impordi korral reaalset maksukohustust, kuna arvestatud käibemaksu saab samal käibedeklaratsioonil sisendkäibemaksuna maha arvata (plussi ja miinuse märkimine). “Seaduse muudatuse eesmärk oli lihtsustada ekspordiga tegelevate ettevõtete maksukohustuse täitmist ja vähendada maksuhalduri koormust käibemaksu tagastusnõuete kontrollimisel,” märkis Kindsigo. Tingimused, mis peavad täidetud olema, on sätestatud Käibemaksuseaduse § 38 lõikes 21 – näit. käibest vähemalt 50% peab moodustama 0-protsendiline käive, ettevõttel ei tohi olla esitamata deklaratsioone ega maksuvõlgu. Nimetatud erikorda on juba kasutanud 45 ettevõtet, kes tasuvad kauba importimisel käibemaksu käibedeklaratsioonil. Taotluse sellise korra kasutamiseks on Maksu- ja Tolliametile esitanud 68 ettevõtet. Maksuhalduri hinnangul saaksid uutest eritingimustest Eestis kasu lõigata aga kuni 900 ettevõtet. Kauba impordi käibemaksu erikorra kasutamise loa saamiseks tuleb ettevõttel (kauba saajal), kes vastab käibemaksuseaduses sätestatud tingimustele, esitada maksuhaldurile enne esimese vastava toimingu sooritamist taotlus elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu. Pärast nõutavate tingimuste kontrolli maksuhalduri poolt luba kas väljastatakse või lükatakse taotlus tagasi. Informatsioon taotluse/loa staatuse (väljastatud/tagasi lükatud; pikendatud/peatatud või kehtetuks tunnistatud) kohta on kättesaadav e-maksuameti/e-tolli (ICIS-LUBA) kaudu. Paberkandjal otsuseid ei väljastata. Impordi loa olemasolul edastab Complex (tollideklaratsioonide töötlemise süsteem) tollideklaratsiooni aktsepteerimisel impordilt tasumisele kuuluva käibemaksu automaatselt käibedeklaratsiooni lahtrisse 4.1. Nimetatud lahter on maksuhalduri poolt eeltäidetav, ettevõtted ise ei saa seda lahtrit täita/muuta). Täiendav informatsioon MTA kodulehelt: http://www.emta.ee/?id=22819 Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23654&tpl=1026