Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Uus, värske tulumaksuseaduse muutmise eelnõu

Uus, värske tulumaksuseaduse muutmise eelnõu

Rubriik: EML

Rahandusministeerium saatis täna ministeeriumide kooskõlastusringile ja mitmetele mittetulundusühingutele (EML sealhulgas) arvamuse avaldamiseks tulumaksuseaduse muutmise eelnõu. Seadusemuudatused puudutavad näiteks annetuste maksustamist, seotud isikute mõistet, elukoha müüki, erisoodustusi.

Teatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning haiglatele ja ülikoolidele tehtavate annetuste tulumaksusoodustus kaotatakse. Muudatuse põhjuseks on Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetlus annetuste tulumaksusoodustuse küsimuses. Praegu automaatselt maksusoodustust saavad usulised ühendused, näiteks kirikud, peavad edaspidi taotlema tulumaksusoodustusega nimekirja kandmist sarnaselt teiste mittetulundusühingutega.

Samas luuakse võimalus teha maksuvabalt annetusi teiste Euroopa Majanduspiirkonna riikide mittetulundusühingutele, mis vastavad Eestis kehtestatud nõuetele. Sisuline muudatus tehakse ka elukoha müügi maksustamisel. OECD soovitust järgides kehtestatakse maksusoodustuse saamiseks periood, mille jooksul tuleb korterit või maja elukohana kasutada. Elukoha määratlemisel soodustuse rakendamiseks võetakse edaspidi aluseks ainult rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmed.

Korraga saab isikul olla vaid üks registreeritud elukoht. Tulumaksuseaduses tehakse ka mõningaid väiksemaid muudatusi, mis on vajalikud seaduse Euroopa Liidu õigusega kooskõlla viimiseks, samuti viiakse sisse mitmed selgitavat ja täpsustavat laadi täiendused. Tulumaksuseaduse muutmisega seoses tehakse tehnilised muudatused ka sotsiaalmaksuseaduses, töötuskindlustuse seaduses, kogumispensionide seaduses ja maksukorralduse seaduses. Seaduse eeldatav jõustumisaeg on 2010.

aasta 1. jaanuar.Eelnõu koos seletuskirjaga on kättesaadav e-õiguse andmebaasis: http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=266693