Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Uus tulumaksueelnõu: hübriidsed ebakõlad, renditöötajad ja muude siseriiklike ebaõigluste likvideerimine

Uus tulumaksueelnõu: hübriidsed ebakõlad, renditöötajad ja muude siseriiklike ebaõigluste likvideerimine

Rubriik: EML

Rahandusministeerium saatis juuli viimasel päeval asjast huvitatud organisatsioonidele arvamuse avaldamiseks ja teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks tulumaksuseaduse muutmise eelnõu. Eelnõu eesmärk on likvideerida hübriidsed ebakõlad – kehtestada tulumaksuseaduses reeglid, mis tõkestaksid topeltmittemaksustamist. Selle jaoks lisatakse tulumaksuseadusesse 10.2 peatükk (paragrahvid 54.6-54.9). Euroopa Liidu tasandil reguleerib teemat direktiiv 2017/952. Kuigi maksukorralduse seaduses on maksudest kõrvalehiilimise vastased ja majandusliku tõlgendamise sätted juba olemas, peaks tulumaksuseaduses tehtavad muudatused aitama hübriidsed ebakõlad võimalikult tõhusalt neutraliseerida. Muudatus peaks jõustuma 2020. aasta jaanuaris.

Teiseks, lahendatakse eelnõuga paar siseriiklikku pakilist muret, mis jõudsid muutunud tulumaksusüsteemi tõttu meie huviorbiiti sel aastal. Nimelt lisatakse maksustamisele mittekuuluvate väljamaksete loetellu lasterikaste perede kodutoetus ja väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetus. Samuti muudetakse paragrahvi 23.1 selliselt, et maksuvaba tulu lapse eest ei vähene kui laps saab toitjakaotuspensioni. Mõlema muudatuse põhjus on õiguskantsleri poolt Riigikogule saadetud märgukiri ning mõlemad muudatused on maksumaksjatele soodsad ja jõustuvad tagasiulatuvalt – 2019. aasta jaanuarist. Kolmas tagasiulatuvalt rakendatav muudatus on soodne välisriigist pensioni saavatele inimestele. Nimelt muudetakse TuMS § 28.2 selliselt, et välisriigist saadavat pensioni ei võeta arvesse tulust tehtavate mahaarvamiste piiramisel. Kolmandaks, muudetakse paragrahve 29 ja 40 nii, et Eestil on välismaiste renditöötaja palga tulumaksuga maksustamise õigus alates päevast, mil inimene Eestis tööle asub. Kuna töötasu maksab renditöötajale aga isik, kes renditöötaja on palganud ja teda välja rendib, tekib Eestis töötamise eest makstavalt töötasult tulumaksu kinnipidamise kohustus rendileandjal. Muudatus jõustub 2020. aasta jaanuaris.