Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Uus töölepingu seadus edeneb

Uus töölepingu seadus edeneb

Rubriik: EML

29. aprillil allkirjastati töölepingu seaduse eelnõu uus tekst, mis sündis pineva kolmekuuse läbirääkimisperioodi tulemusena. Läbirääkimistel osalesid riigi, töötajate ja tööandjate esindajad. Uus eelnõu on riputatud E-õiguse andmebaasi (digitaalselt allkirjastatud dokumendina) ja aprilli lõpus alanud eelnõu täiendav kooskõlastusring lõppeb 14. mail.

Eelnõu rakendussätetega muudetakse muuhulgas ka tulumaksuseadust erisoodustuste osas. Kui seni on tulumaksuseadus töötajate tasemekoolituse kulude katmise lugenud erisoodustuseks, siis 2010. aasta algusest lisatakse § 48 lõige 5², mille kohaselt erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate ja teenistujate tasemekoolitusele. Eelnõuga saab tutvuda siin.