Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Uus Riigikohtu lahend maksuasjas – tulumaksuvabastus kinnisvara müügil

Uus Riigikohtu lahend maksuasjas – tulumaksuvabastus kinnisvara müügil

Rubriik: EML

26. märtsil avalikustas Riigikohtu halduskolleegium otsuse kohtuasjas nr 3-3-1-2-09.

Tulumaksuseaduse § 15 lg 5 p 1 sätestab, et tulumaksuga ei maksustata kinnisasja, ehitise või korteri kui vallasasja või elamuühistu osamaksu võõrandamisest saadud kasu, kui kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või -hoonestusõiguse esemeks on eluruum, mida maksumaksja kuni võõrandamiseni kasutas oma alalise või peamise elukohana. Selles kohtuasjas oli füüsiline isik võõrandanud poolelioleva elamu, mida hakati ümber ehitama motelliks. Riigikohus leidis, et tulumaksuseadust ei saa laiendavalt tõlgendada ning maksuvabastust ei saa laiendada poolelioleva ehitise müügile, kuigi maksumaksjal võis olla algselt kavatsus seda ehitist pärast valmimist oma elukohana kasutada. Riigikohus ei pidanud ka vajalikuks põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse alustamist TuMS § 15 lg 1 p 1 võimaliku vastuolu tuvastamiseks võrdse kohtlemise põhimõttega, sest tegemist ei olnud poolelioleva elamu võõrandamisega, kuna kaebaja ise alustas enne võõrandamist pooleoleva elamu ümberehitamist motelliks. Otsuse teksti vt siit