Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Uus Riigikohtu lahend maksuasjas – sõiduauto erisoodustus ja sõidupäevik

Uus Riigikohtu lahend maksuasjas – sõiduauto erisoodustus ja sõidupäevik

Rubriik: EML

3. märtsil avalikustas Riigikohus kohtuotsuse haldusasjas nr 3-3-1-93-08. Vaidlus puudutab sõiduauto erisoodustuse maksustamist ja sõidupäeviku pidamist.

Maksu- ja Tolliamet tegi OÜ-le Virumaa Veepumbakeskus maksuotsuse, millega määras tulumaksu, sotsiaalmaksu ja käibemaksu sõiduauto erisoodustuselt, sest osaühing ei pidanud sõiduauto kasutamise kohta sõidupäevikut, mistõttu maksuhalduril polnud võimalik kindlaks teha, kui suures osas tehti selle autoga isiklikke sõite. Maksumaksja vaidlustas selle maksuotsuse. Halduskohus ja ringkonnakohus jätsid kaebuse rahuldamata, kuid Riigikohus rahuldas kaebuse ja tühistas maksuotsuse. Riigikohus selgitas, et maksu ei saa määrata ainuüksi põhjendusega, et tööandja ei pea ametiauto kohta sõidupäevikut. Maksuhaldur peab tuvastama asjaolud, mis viitavad, et suure tõenäosusega kasutati vara ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. Samuti ei kinnita sõiduki hoidmine töötaja elukohas iseenesest sõiduki ettevõtlusega mitteseotud kasutamist. Riigikohus selgitas täiendavalt, et kui töötaja kasutab tööandja sõidukit ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks viisil, mis pole rahaliselt hinnatav soodustus ja kui see kasutamine ei too tööandjale kaasa kulutusi, siis pole tegemist erisoodustusega. Näiteks võib töötaja teekonda pikendamata peatada auto selleks, et ühendada ettevõtluseks toimuva sõiduga isiklik tegevus. Otsuse teksti vt siit