Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Uus Riigikohtu lahend maksuasjas – intressiarvestuse peatumine

Uus Riigikohtu lahend maksuasjas – intressiarvestuse peatumine

Rubriik: EML

16. juunil avalikustas Riigikohus kohtuotsuse haldusasjas nr 3-3-1-21-08. Vaidlus puudutab kahju hüvitamist. Maksumaksja oli vaidlustanud üleliigse laovaru tasu kohta väljastatud maksuteate ning palus Maksu- ja Tolliametil peatada maksuteate täitmine. MTA peataski maksuteate täitmise, kuid jätkas intresside arvestamist ning maksuvõlana avalikustamist. Kuna maksumaksja soovis vältida maksuvõla olemasolu (nt osaleda riigihangetel), võttis ta laenu ja tasus käibemaksu ettemaksu. Kaebuses nõuab maksumaksja laenuintresside hüvitamist, leides et intresside ebaõige arvestamisega on maksuhaldur tekitanud talle kahju.

Riigikohus selgitab, et kui maksuteate täitmine on peatatud, siis tähendab see, et isikul ei ole kohustust maksu maksta, mistõttu ei saa teda käsitada sel ajal ka maksuvõlglasena, olenemata sellest, kas vastava maksu tasumiseks algselt ettenähtud tähtpäev on saabunud või mitte. Kui maksuteate täitmine on peatatud, siis ei saa maksuteate täitmise peatamise ajal olla isikul ka kohustust intresse maksta. Kui maksuteate täitmise peatamise otsus tühistatakse või kui täitmise peatamine lõpeb vastava tähtpäeva saabumise tõttu, ent maksuteade jääb kehtima, siis mõjub täitmise peatamise äralangemine tagasiulatuvalt. See tähendab, et isikul tekib kohustus tasuda maksusumma ning maksta intresse tagasiulatuvalt, st alates sellest ajast, mis oli maksuteates ette nähtud. Otsuse teksti vt http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222510252