iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Uus Riigikohtu lahend maksuasjas – Hansapanga aktsiate võõrandamisest saadud tulu maksustamine

Uus Riigikohtu lahend maksuasjas – Hansapanga aktsiate võõrandamisest saadud tulu maksustamine

Rubriik: EML

6. novembril avalikustas Riigikohus kohtuotsuse haldusasjas nr 3-3-1-57-08. Vaidlus puudutab MKS § 84 rakendamist tehingutele, kus füüsiline isik võõrandab temale kuuluvad väärtpaberid oma kontrolli all olevale äriühingule, kes seejärel võõrandab väärtpaberid. Taolist skeemi kasutati päris palju ka näiteks Hansapanga aktsiate ülevõtmisel Swebanki poolt 2005.

aasta märtsis.

Konkreetses kaasuses võõrandas füüsiline isik Hansapanga aktsiad oma kontrolli all olevale äriühingule küll sama hinnaga, millega Swedbank aktsiad üle võttis (211.23 kr aktsia), kuid aktsiate eest tasumine oli kokku lepitud kauges tulevikus. Maksu- ja Tolliamet tõlgendas seda tehingut maksude tasumisest kõrvalehoidumisena.Riigikohus saatis asja ringkonnakohtule uueks arutamiseks ja nõudis, et ringkonnakohus selgitaks välja ja põhjendaks, kas osaühingule laekunud raha saab lugeda füüsilise isiku tuluks. Sealjuureks tuleks uurida, kas ja kuidas on füüsilisel isikul võimalik osaühingule laekunud tasu oma huvides kasutada, kas algset kokkulepet aktsiate eest tasumise tähtaja kohta saab hiljem muuta ja kas füüsiline isik oleks olnud nõus oma aktsiaid võõrandama sellistel tingimustel ka äriühinguga, mis pole tema kontrolli all.Riigikohus on andnud mõne vihje ka muudele Hansapanga aktsiate võõrandamise skeemide kohta. Nii on otsuse punktis 13 kirjutatud:"Aktsiate tasu eest või tasuta võõrandamise ja mitterahalise sissemakse puhul on kolleegiumi arvates oluline, kas võõrandamine või sissemakse toimus tulumaksust kõrvalehoidumise eesmärgil MKS § 84 mõttes.

Sellise eesmärgi tuvastamisel ei saa alati lähtuda maksukohustuslase subjektiivsetest kaalutlustest, sest nende väljaselgitamine pole sageli võimalik. Määravaks võivad osutuda faktilised asjaolud, mis kinnitavad tulumaksust kõrvalehoidumist. Kolleegium möönab, et õigusselgus ja -kindlus oleksid paremini tagatud, kui selliste faktiliste asjaolude arvestamine oleks sätestatud seadusega või määrusega. Siiski ei saa välistada olukorda, kus maksudest kõrvalehoidumise eesmärk tuleneb piisavalt selgelt faktilistest asjaoludest ja sellise järelduse eiramine oleks ebamõistlik.

Selles asjas võivad kõrvalehoidumise eesmärki kinnitada asjaolud, et M. Kaal andis aktsiad üle tema kontrolli all olevale äriühingule ajal, kui oli selge, et need tuleb peatselt võõrandada Swedbankile, mis äriühingu poolt ka toimus."Otsuse teksti vt http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-57-08

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus