Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Uus maksualane lahend Riigikohtust – intresside aegumine

Uus maksualane lahend Riigikohtust – intresside aegumine

Rubriik: EML

15. novembril avalikustas Riigikohtu halduskolleegium kohtuotsuse haldusasjas nr 3-3-1-75-06. Vaidlus puudutab intresside aegumist.

Olulisemad kohtu seisukohad:1. Enne uue maksukorralduse seaduse kehtimahakkamist (1. juulil 2002) tehtud maksuvõla ajatamise otsus ei mõjuta maksuvõla (sh intressivõla aegumist). Intressivõlg aegub 1 aasta jooksul alates maksusumma tasumisest, millest intressi arvutatakse. 2. Kui maksumaksja on tasunud intresse, mille sissenõudmine oli tasumise hetkel aegunud, siis vastavalt MKS §-le 33 tuleb need intressid maksumaksjale tagastada sõltumata sellest, kas maksumaksja oli vaidlustanud intressi sissenõudmise aluseks olnud haldusakti. Kohtuotsusega saab tutvuda siin: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-75-06