Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Uus maksualane lahend Riigikohtult – sisendkäibemaksu mahaarvamine

Uus maksualane lahend Riigikohtult – sisendkäibemaksu mahaarvamine

Rubriik: EML

7. detsembril avalikustas Riigikohtu halduskolleegium kohtuotsuse haldusasjas nr 3-3-1-63-06. Vaidlus puudutab sisendkäibemaksu mahaarvamist.

Ettevõtja ostis Eesti tootjalt kütteõli ja eksportis seda, kuid kaupa ei ostetud mitte otse tootjalt, vaid variisikute kaudu. Fiktiivsete edasimüükide kaudu tõsteti kunstlikult kauba ostuhinda ja suurendati sisendkäibemaksu, kuid edasimüügi ketis kasutatud variühingud jätsid tehingutelt käibemaksu riigile tasumata. Kohtud leidsid, et tegemist on maksupettusega ning kütteõli eksportijal ei ole õigust sisendkäibemaksu maha arvata. Riigikohus asus seisukohale, et sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust tuleb piirata ainult selles osas, mille võrra müüjad jätsid käibemaksu riigile maksmata. Kui tehingud edasimüüjatega osutuvad fiktiivseteks, siis tuleb lugeda, et kaup soetati otse tootjatelt ning tootjate arvete alusel tekib õigus sisendkäibemaksu maha arvata, olgugi et arvel on ostjana märgitud teine isik. Kohtuotsusega saab tutvuda siin: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-63-06