Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Uus intressimäär töötajale antavale laenule

Uus intressimäär töötajale antavale laenule

Rubriik: EML

Rahandusminister muutis tagasiulatuvalt oma määrust, millega kehtestatakse intressimäär tööandja poolt töötajale antavale laenule, millest madalama intressimäära rakendamisel on tegu erisoodustusega (tegeliku madalama intressimäära ning määrusega kehtestatud intressimäära vahe osas).

Laenu andmisel lähtutakse erisoodustuse hinna määramisel rahandusministri määrusega kehtestatud intressimäärast (tulumaksuseaduse § 48 lg 4 p 6), kuid see ei tohi olla kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär (§ 48 lg 7 teine lause). Euroopa Keskpanga intressimäär on alates 13.05.2009 1,00%.Uus intressimäär on tagasiulatuvalt alates 01.01.2010. a 2% aastas. Kui tööandjad on vahepeal tasunud erisoodustuselt makse lähtuvalt seni kehtinud 3% intressimäärast, siis tekkis neil tagasiulatuvalt alates 01.01.2010 tagastusnõue.Tulumaksuga maksustatakse saamata jäänud intress või intressi vahe ning maksukohustus tekib siis, kui intressi tasuti või oleks tulnud tasuda (intressivaba laenu puhul nt iga aasta lõpus).

Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks võetud intressimäärad on olnud aastate jooksul järgmised: alates 01.01.2002 – 7% aastas alates 09.01.2003 – 5,7% aastas alates 01.07.2003 – 4% aastas alates 01.01.2005 – 3,5% aastas alates 01.01.2006 – 3% aastas alates 01.01.2008 – 5% aastas alates 01.04.2009 – 3% aastas. alates 01.01.2010 – 2% aastas Määrus on avaldatud RTL 2010, 15, 285.