Uuest aastast on tubakatoodetel uus maksumärk ja sigarettidel uus aktsiisimäär

Uuest aastast on tubakatoodetel uus maksumärk ja sigarettidel uus aktsiisimäär

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et alates 2012. aasta 1. jaanuarist hakkab kehtima uus tubakatoodete maksumärk. 1. jaanuarist tarbimisse lubatavad tubakatooted peavad olema maksumärgistatud uue kujundusega maksumärgiga ja sellest kuupäevast alates vana maksumärgiga tubakatooteid enam tarbimisse lubada ei tohi. 1. jaanuarist kehtestatakse sigarettidele ka uus aktsiisimäär.Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus sätestab, et maksumärkide uue kujunduse kehtestamise korral üheaegselt uue aktsiisimääraga on lubatud varem kehtinud maksumärkidega märgistatud aktsiisikaupa, mis on tarbimisse lubatud enne uue aktsiisimäära jõustumist, müüa kolme kalendrikuu jooksul arvates uue maksumärgi jõustumise päevast. Seega võib kuni 2011. aasta 31. detsembrini kehtinud maksumärkidega sigarette, mis on tarbimisse lubatud enne 1. jaanuari 2012, müüa kuni 31. märtsini 2012.Sigarettidest erinevatele tubakatoodetele müügipiirang ei kohaldu, sest nende toodete aktsiisimäär 1. jaanuarist ei muutu.