Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Uuest aastast muutub eraisiku väärtpaberitulude maksustamine

Uuest aastast muutub eraisiku väärtpaberitulude maksustamine

Rubriik: EML

Riigikogus võeti 3. juunil 2010 vastu tulumaksuseaduse muudatused, mis jõustuvad põhiosas 1. jaanuaril 2011. Vastavasisuline eelnõu (180 SE) oli Riigikogu menetluses juba 2007. aasta detsembrist.

Muudatuste kohaselt tekib füüsilisest isikust maksumaksjal õigus luua niinimetatud investeerimiskontod. Kui väärtpaberitelt või muult finantsvaralt saadud tulu kantakse investeerimiskontole või kasutatakse uute investeeringute soetamiseks, siis tulumaksukohustust sellelt tulult ei teki. Tulumaksukohustus lükkub edasi hetkeni, mil tulu võetakse tarbimisse. Uus kord ei rakendu siiski kõikidele finantstoodetele (täpsemalt vt finantsvara mõistet TuMS §-s171). Sama seadusega tehakse veel kaks olulist muudatust – kaotatakse ära investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusel saadud väljamaksete tulumaksuvabastus (TuMS § 20 lg 3) ja piiratakse pangaintresside maksuvabastust (TuMS § 17). Varem sõlmitud lepingutele jääb maksuvabastus kehtima (täpsemalt vt TuMS § 20 lg 3 ja § 61 täiendusi). Vastu võetud seaduse tekstiga saab tutvuda siin Eelnõu viimase redaktsiooni seletuskirjaga saab tutvuda siin