Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Uuel aastal langeb tulumaksu määr ja tõuseb maksuvaba tulu

Uuel aastal langeb tulumaksu määr ja tõuseb maksuvaba tulu

Rubriik: MTA

Alates 2008. aasta 1. jaanuarist alaneb tulumaksumäär 21 protsendile, uueks maksuvaba tulu määraks saab 2250 krooni kuus, uus aasta toob ka täiendava maksuvaba tulu lapsevanemale ning FIE-ks registreeritud metsakinnistute omanikele, kirjutab MTA oma pressiteates.

Kalendriaasta jooksul tehtud väljamaksetelt tulumaksu kinnipidamisel kasutatakse väljamakse tegemise aastal ja kuus kehtivat maksumäära, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakset tehakse. Näiteks kui jaanuaris 2008 makstakse välja detsembrikuu palk, siis rakendatakse tulumaksu kinnipidamisel jaanuaris 2008 kehtivat maksumäära (21%). Füüsilise isiku tuludeklaratsioonis kasutatakse deklareeritaval aastal kehtinud maksumäära. Kui 2008. aastal esitatakse tuludeklaratsioon 2007. aasta eest ning selles rakendatakse 2007. aastal kehtinud maksuvaba tulu 2000 krooni aastas ja maksumäära 22%. Kehtiva Tulumaksuseaduse kohaselt jätkub tulumaksu määra alanemine 2008. aastast kuni 2011. aastani, igal aastal 1% võrra. 2009. aastal on maksumäär 20%, 2010. aastal 19% ja 2011. aastast on maksumäär 18%. Residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu tõuseb 2008. aastast kuni 2011. aastani 3000 krooni võrra aastas. Maksuhaldur tuletab juriidilistele isikutele meelde, et seoses tulumaksumäära alanemisega tuleb 2008. aastal tulumaksu arvutamiseks korrutada maksustatav summa 21/79-ga. Eelmise aastaga võrreldes ei muutu töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse määrad. Seega on töötuskindlustusmakse määr tööandjale 0,3% ja kindlustatule 0,6%, kohustusliku kogumispensioniga liitunud isiku endapoolse panuse osa jätkuvalt 2% brutopalgast. Last ülalpidav isik, tavaliselt lapsevanem, saab alates 2008. aasta tuludeklaratsioonist, mis esitatakse 2009. aasta kevadel, arvesse võtta täiendavat maksuvaba tulu iga kuni 17 aasta vanuse (k.a) lapse kohta. Kui laps on ka ise tulu saanud, siis rakendub maksuvaba tulu määr lapse tulule ning lapsevanem saab arvesse võtta täiendavat maksuvaba tulu lapse tulu võrra vähem. Soodustust saab deklareerida vaid üks lapsevanem. Lisaks FIE-ks registreeritud omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerijatele saavad FIE-ks registreeritud metsakinnistute omanikud metsamaterjali müügist saadud tulust maksuvabana täiendavalt maha arvata kuni 45 000 krooni, mis arvestatakse samuti 2009. aastal esitatavate deklaratsioonide alusel. Täiendavat maksuvaba tulu saab arvesse võtta konkreetse tululiigi ulatuses. Metsamaterjaliks saab lugeda langetatud puud ja puutüve, samuti puutüve järkamisel saadud tüveosa. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=22847&tpl=1026