Uue töölepingu seaduse muudatused e-õiguse andmebaasis

Uue töölepingu seaduse muudatused e-õiguse andmebaasis

Rubriik: EML

Sotsiaalministeerium koostas ja riputas tutvumiseks e-õiguse andmebaasi 1. juulil jõustuva töölepingu seaduse muudatused.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on eelnõu eesmärgiks on teha eelkõige tehnilised parandused, samuti lükata edasi riigieelarve koormust suurendavate sätete jõustumisaeg aastani 2012. Tehnilised muudatused välistavad mitmeti tõlgendamise võimalused ja täpsustavad sätete mõtet. Muuhulgas tunnistatakse kehtetuks näiteks § 29 lg 7, mis tekitas palju arusaamatusi maksukohustuste osas. Tutvu seaduseelnõu ning seletuskirjaga siit. Tutvu töölepingu seadusega siit.