iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Ümbrikupalga tekitatud maksukahju oli mullu 109 miljonit eurot

Ümbrikupalga tekitatud maksukahju oli mullu 109 miljonit eurot

Rubriik: MTA

Konjunktuuriinstituudi värskelt valminud varimajanduse uuringu järgi jäid illegaalse alkoholi ja sigarettide tarbimiskogused 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga samale tasemele, samas ümbrikupalka saanud inimeste hulk kahanes 11 protsendilt 8 protsendile.

Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu sõnul vähenes lisaks ümbrikupalga saajatele ka varjatud töötasu osakaal kogu töötasus - illegaalne töötasu moodustas ümbrikupalka saanud inimeste sissetulekutest keskmiselt 44 protsenti, aasta varem 54 protsenti. ”Enamik inimesi ei poolda mustalt töötamist, kuid viimasel aastal on varjatud töötasu maksmisse tolerantselt suhtuvate inimeste osakaal kasvanud.

Samas suurenes möödunud aastal oluliselt ka ümbrikupalga saajate rahulolematus mustalt töötamise suhtes. Ümbrikupalgaga rahuolematuse kõige olulisemaks põhjuseks on sotsiaalsete garantiide puudumine, kuid olulisemaks on muutunud ka see, et ümbrikupalga puhul on raske pangast laenu saada,” lisas Josing. Uuringu järgi jäi salaalkoholi tarbimine aastases võrdluses samaks (1,4 miljonit liitrit), kuid kuna legaalse kange alkoholi siseriiklik müük ja tarbimine vähenesid, siis salaalkoholi osakaal kogu viinaturust kasvas natuke. Salaalkoholi teadlikult ostjate ja tarbijate osakaal on kerges languses, aastaga on on teadlikult salaalkoholi ostnud elanike osakaal langenud 3 protsendilt 4 protsendile.

”Peamiselt osteti illegaalset alkoholi odavama hinna tõttu, sest madalama hinnaklassi viinaga võrreldes oli salaviin viiendiku võrra odavam, kuid samas on kasvanud ka usaldusväärsus salaalkoholi müüjate vastu, mida saab seostada Lätist toodud alkoholi ostmisega tuttavate käest,“ rääkis Josing. Salasigarettide arv turul on jäänud samaks, kuid üldise suitsetamise vähenemise tõttu on nende osakaal turu kogu mahtu arvestades kasvanud. Salasigarette oli 2016. aastal teadlikult ostnud 16% suitsetajatest, aasta varem oli neid 11%.

”Välismaalt ostis teiste kaudu 2016. aastal sigarette 5% suitsetajatest ja nende osakaal suurenes teist aastat. Kui seni oli sigarette hangitud kõige sagedamini Venemaalt, siis möödunud aastal käidi neid enim ostmas Lätist,“ selgitas Josing. Maksu- ja tolliameti teabeosakonna juhataja Janek Leisi sõnul on majandusele kõige suuremaks kahjutekitajaks jätkuvalt ümbrikupalga maksmine.

”Uuringu järgi on ümbrikupalkade maksmisest tingitud kahju küll vähenenud pea 50 miljonit eurot 109 miljoni euroni, kuid negatiivne mõju töötajate sotsiaalsetele garantiidele, ettevõtjate võrdsetele konkurentsitingimustele ning avalike teenuste kättesaadavusele on vaatamata sellele märkimisväärne,” ütles Leis. ”Salasigarettide salaturu osakaal on tarbimise üldise languse tõttu pisut kasvanud ja alkoholi salaturg püsinud samal tasemel ning mõlema aktsiisikauba maksukahjud püsivad eelmiste aastatega sarnasel tasemel,” rääkis Leis. ”Piirikaubanduse tõttu alkoholilt saamata jäävaks maksukahjuks on selle aasta viie kuuga 4,5-6 miljonit eurot, mis vastab ka eelarveprognoosis oodatule. Samas oleme arvestanud, et enne pühi on oodata n-ö piiripoodide külastuste kasvu, mistõttu hoiame sealsel olukorral silma peal.

Seni on olnud piirmäära ületavaid koguseid aga väga vähe,” lisas Leis. Olulisemad numbrid: Ümbrikupalk • Ümbrikupalka sai 2016. aastal 8% töötajatest ning võrreldes 2015. aastaga langes töötasu mustalt saanud töötajate osakaal 3%-punkti võrra • Illegaalne töötasu moodustas ümbrikupalka saanud inimeste sissetulekutest keskmiselt 44% (2015.

aastal 54%) • Kõige enam oli on mustalt töötajaid noorte, mitte-eestlaste ja madalama haridusega inimeste hulgas • Ettevõtlusvaldkondadest on illegaalse töötasu maksmine kõige enam levinud ehitusvaldkonnas (19% kõigist varjatud töötasu saanud inimestest), sellele järgnesid transpordisektor (16%) ja tööstus (13%) • 78% mustalt töötanud inimestest sai ümbrikupalka väikestest, kuni 19 töötajaga ettevõtetest • 2016. aastal pooldas ümbrikupalku 13% ja ei pooldanud 62% palgasaajatest, ülejäänud olid neutraalsed • Ümbrikupalga maksmisega ei olnud 2016. aastal rahul 37%, aasta varem 22% illegaalse töötasu saajatest. Ümbrikupalgaga rahuolematuse kõige olulisemaks põhjuseks on sotsiaalsete garantiide puudumine, kuid olulisemaks on muutunud ka see, et ümbrikupalga puhul on raske pangast laenu saada • 2016.

aastal jäi maksudena saamata 109 miljonit eurot, 2015. aastal hinnanguliselt 158 miljonit eurot Salaalkohol: • Alkohoolseid jooke tarbis 2016. aastal küsitluse põhjal 83% elanikest ja neist omakorda 3% oli aasta jooksul ostnud teadlikult ka salaalkoholi. 2015.

aastal tarbis salaalkoholi teadlikult 4% alkoholitarbijatest • Peamiselt osteti illegaalset alkoholi odavama hinna tõttu • Salaalkoholi ostjateks olid rohkem mehed, vanemaealised ja mitte põhirahvusest inimesed • Illegaalse alkoholi peamised müügikohad on endiselt müüjate endi elupaigad ja tänavad, kus 2016. aastal oli salaalkoholi ostnud vastavalt 47% ja 32% illegaalse alkoholi ostjatest • Kokku tarbiti Eesti Konjunktuuriinstituudi arvutuste kohaselt 2016. aastal 1,4 miljonit liitrit salaalkoholi, mis sisaldab ka Lätist müügiks toodud alkoholikoguseid • Kogu Eesti elanike tarbitud viinast moodustas salaalkohol hinnanguliselt 19-23% • Illegaalse alkoholituru tõttu jäi riigil aktsiisi- ja käibemaksu näol saamata ligikaudu 15,6 miljonit eurot Salasigaretid: • Salasigarette oli 2016. aastal teadlikult ostnud 16% suitsetajatest, aasta varem oli neid 11% • Välismaalt ostis teiste kaudu 2016.

aastal sigarette 5% suitsetajatest ja nende osakaal suurenes teist aastat. Kui seni oli sigarette hangitud kõige sagedamini Venemaalt, siis möödunud aastal käidi neid enim ostmas Lätist (49% kõigist välismaalt sigarette ostnud suitsetajatest) • Illegaalseid sigarette ostsid sagedamini 30-40 aastased, mehed, mitte põhirahvusest elanikud ja madalama haridustasemega inimesed • Hinnanguliselt realiseeriti 2016. aastal Eestis 380 miljonit salasigaretti, mis moodustas sigarettide siseturumahust (ilma turistideta) 18-21% • Riigil jäi illegaalse sigaretikaubanduse tõttu saamata ligikaudu 54,4 miljonit eurot aktsiisi- ja käibemaksu Uuring põhineb möödunud aasta lõpus täiskasvanud elanikkonna hulgas läbi viidud küsitluste tulemustele, millele vastas 2246 inimest vanuses 18-74 eluaastat. Eesti Konjunktuuriinstituut on illegaalse alkoholi ja sigarettide tarbimise ning ümbrikupalkade maksmise uuringuid teinud alates 1998.

aastast. Eesti Konjunktuuriinstituudi ja Maksu- ja Tolliameti ühisteade: http://www.emta.ee/et/uudised/umbrikupalga-tekitatud-maksukahju-oli-mullu-109-miljonit-eurot

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus