Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Ukrainast saabunud sõjapõgenikele

Ukrainast saabunud sõjapõgenikele

Rubriik: EML

Töötamise registreerimine ja töötasu maksustamine Eestis

Ukrainast on sõjaolukorra tõttu Eestisse jõudnud põgenikud, kes on valmis Eestis tööle asuma. Eestis on ka tööandjaid, kes soovivad Ukrainast saabunud inimestele Eestis tööd pakkuda. 

Eesti Töötukassa  aitab Teil leida tööd. Eesti Töötukassa kodulehel ja e-töötukassas leiab info eesti, inglise ja vene keeles. Osaliselt on info ka ukraina keeles. 

Töötamise registreerimine

Eesti tööandja registreerib Teid enne tööle asumist töötamise registris. Selleks kasutatakse Teile Eestis väljastatud isikukood. Kui Teil puudub isikukood ning Teil ei ole võimalik seda enne tööle asumist taotleda, siis on Eesti tööandjal võimalik Teie töötamine kuni viieks päevaks registreerida Teie sünniajaga. Kui Te saate Eesti isikukoodi, siis tööandja muudab töötamise registris kande ära.

Töötamise registri andmeid on õigus kasutada Tööinspektsioonil, Eesti Töötukassal, Eesti Haigekassal, Sotsiaalkindlustusametil ning Politsei- ja Piirivalveametil.

Töötamise registri kanne tagab Teile ravikindlustuse Eestis.

Töötasu maksustamine

Teie töötasu deklareerib ja maksud tasub Eesti tööandja alates Eestis tööle asumise esimest päevast. Teie töötasu maksustamine erineb kui te olete

 • Eesti resident või 
 • Ukraina resident.

Residentsuse määrab Maksu- ja Tolliamet. Selleks tuleb Teil esitada füüsilise isiku residentsuse määramise taotlus (vorm R). Vormi R saate saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil emta@emta.ee või esitada Teile sobivamais teenindusbüroos.

Kuna sõjapõgenikuna puudub Teil võimalus oma endisesse alalisse elukohta Ukrainas naasta ja ei ole teada, kas ja millal Teil see võimalus uuesti avaneb, siis Maksu- ja Tolliamet loeb Teie elukohaks Eesti, kus Te elate ja töötate. Seega on Teil võimalus esitada vorm R ja Teid määratakse Eesti residendiks.

Eesti residendina deklareerib ja maksab Teie tööandja Teie töötasult igakuiselt 

 • tulumaksu 20%
 • sotsiaalmaksu 33%
 • töötuskindlustusmakse (töötaja määr 1,6% ja tööandja määr 0,8%) ning
 • kogumispensioni makse 2%.

Eesti residendina kohaldub Teile jooksvalt üldine maksuvaba tulu kuni 500 eurot kuus kui Teie töötasu ei ületa 1200 eurot kuus. See tähendab, et kui Teie töötasu on kuni 1200 eurot kuus, siis tulumaksuga 20% maksustatakse kuni 700 eurot kuus (1200 – 500 = 700).

Rohkem infot

Maksuvaba tulu arvestaminePalga ja maksude kalkulaator 

Mitteresidendina (Ukraina residendina) deklareerib ja maksab Teie tööandja Teie töötasult igakuiselt

 • tulumaksu 20%
 • sotsiaalmaksu 33%
 • töötuskindlustusmakse (töötaja määr 1,6% ja tööandja määr 0,8%).

NB! Ukraina residendina ei kohaldu Teile üldine maksuvaba tulu ja Teil ei ole võimalik liituda kogumispensioniga ehk II sambaga. 

Eesti pensionisüsteem ja kogumispensioni makse 2%

Eesti pensionisüsteem koosneb nn kolmest sambast

 • riiklik pension ehk I sammas. Tööandja tasutud sotsiaalmaksust 33% on riikliku pensioni ehk I samba osa 20% (inimeste puhul, kes on liitunud II sambaga, 16%) ja ravikindlustuse osa 13%.
 • kogumispension ehk II sammas. Inimeste puhul, kes on liitunud II sambaga, peetakse töötasult kinni kogumispensioni makse 2% ja sellele lisandub I samba ehk sotsiaalmaksu arvelt 4%.
 • täiendav kogumispension ehk III sammas. 

Kogumispensioni maksete (II samba) tasumine

Inimestel, kes on sündinud 1983. aastal ja hiljem, tekib Eesti residendina koheselt ka kogumispensioniga ehk II sambaga liitumine.

Kui Te olete sündinud 1983. aastal või hiljem, esitate vormi R ja Te olete juba Eesti resident, siis tuleb Teil ka otsustada, kas Te soovite kogumispensioniga ehk II sambaga liituda või ei soovi. Kui Te ei soovi kogumispensioniga ehk II sambaga liituda, siis on väga oluline, et Te esitate avalduse (eraldi vorm – maksete mittetegemise avaldusPensionikeskuse iseteeninduskeskkonna „Minu pensionikonto“ , internetipangas või pangakontoris kohapeal. 

Täpsem info ja avalduse vorm 

Kui Teil ei ole ID kaarti või Mobiili ID või internetipanga kasutamise võimalust, siis on vajalik pangakontorisse kohapeale minna. Eeltoodud lingilt leiate ka suuremate keskuste pangakontorid, kuhu võite minna avaldust esitama ka juhul, kui Te ei ole konkreetse panga klient.

Kui Te esitate maksete mittetegemise avalduse, siis on Teil alles 10 aasta möödumisel võimalik uuesti kogumispensioniga ehk II sambaga liituda.

Kogumispensioni ehk II samba makse kinnipidamise alustamine ja lõpetamine toimub 3 korda aastas: 1. jaanuarist, 1. maist või 1. septembrist (olenevalt sellest, millal Te esitate maksete mittetegemise avalduse). Täpsemalt saate lugeda Pensionikeskuse kodulehelt .

Loe lähemalt:
https://www.emta.ee/uudised/ukrainast-saabunud-sojapogenikele