Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Ühendusesisese käibe aruandele tuleb lisada uute transpordivahendite müügiarved

Ühendusesisese käibe aruandele tuleb lisada uute transpordivahendite müügiarved

Rubriik: MTA

Maksu-ja Tolliamet juhib äriühingute tähelepanu uute transpordivahendite müügiarvete lisamisele kauba Euroopa Liidu sisese käibe aruande (vorm VD) esitamisel.

Maksu- ja Tolliamet on analüüsinud ja tuvastanud kauba ühendusesisese käibe aruannete (vorm VD) esitamisel ning aruannetele ühendusesisese müügi arvete lisamisel tekkinud mõningaid probleeme. Seetõttu soovib maksuhaldur maksukohustuslaste tähelepanu pöörata olulistele punktidele. Käibemaksuseaduse § 28 lg 5 alusel peab maksukohustuslane, kes on teise liikmesriigi isikule võõrandanud uue transpordivahendi, mis toimetatakse teise liikmesriiki, lisama kauba ühendusesisese käibe aruandele selle transpordivahendi müümisel väljastatud arve koopia. Uute transpordivahendite müüjatel on vajalik edastada Maksu- ja Tolliametile uute transpordivahendite ühendusesisese müügi arvete koopiad. Nimetatut on võimalik teha kahel viisil: arvete koopiad saab edastada paberkandjal või lisada uute transpordivahendite ühendusesisese müügi arvete koopiad elektroonilisele VD vormile PDF-formaadis. Maksu- ja Tolliamet pöörab tähelepanu asjaolule, et muude kaupade Euroopa Liidu sisese müügi korral ei ole kohustust lisada VD vormile muude kaupade ühendusesisese müügi arveid. Kauba ühendusesisese käibe aruanne esitatakse vastavalt käibemaksuseadusele maksuhaldurile kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Selgituste ja abi saamiseks palub Maksu- ja Tolliamet pöörduda maksuinfo poole käibemaksu infotelefonile 8800 813 või e-posti aadressil: kaibemaks@emta.ee. Loe täpsemalt: http://www.emta.ee/?id=24026&tpl=1026