Turismi ähvardavad tagasilöögid

Turismi ähvardavad tagasilöögid

Rubriik: Maaleht

Ettevõtluse Arendamise SA juhatuse liige Maria Alajõe kirjutab Maalehe ervamusrubriigis, et turist ei ole rändlind, kes kevadel looduse sunnil ise kohale lendab, kuldmune muneb ja sügisel koju pöördub, ehkki vahel näib, et just nii temasse suhtutakse. Tegelikult on turist emotsioonide otsija ning peaksime pakkuma talle parimaid emotsioone parimal viisil.

Kuni aastani 2006, mil turismivoog kasvas, võis meie külaliste rändlindudeks nimetamist mõista – Eesti turism on hooajaline ja ligi kaks kolmandikku huvireisijatest moodustavad korduvkülastajad, ehk turist saabub suveks, jätab raha ja naaseb sügisel koju.Ei taha veel hinnata võimaliku käibemaksu tõusu mõju. Välja on pakutud 18 protsenti, millest kõrgemat on julgenud lubada vaid neli ELi liikmesriiki. Viimase seisuga räägitakse määrast, mis ületab lähinaabrite Soome, Läti ja Leedu taset ning jõuab kümne kõrgema maksumäära hulka. See võib kergitada hindu. Ent kui teenuste pakkumiseks vajalikud vahendid on viimasel ajal kallinenud, on täiel määral käes ka reisiteenuste hinnalagi, täiendav hinnatõus lööks aga meie turismi konkurentsivõimet väga valusalt.Loe täpsemalt: http://www.maaleht.ee/2008/10/09/arvamus/2467