Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Tulumaksuseaduse muudatus ei ole põhiseadusega vastuolus

Tulumaksuseaduse muudatus ei ole põhiseadusega vastuolus

Rubriik: EML

01.01.2012 jõustub tulumaksuseaduse muudatus, millega maksustatavast tulust tehtavate mahaarvamiste piirmäära alandatakse seniselt 3 196 eurolt 1 920 euroni. EML ja Omanike keskliit esitasid Õiguskantslerile pöördumise, milles palusid kontrollida, kas selline seadusemuudatus ei ole vastuolus põhiseadusega (õigusliku ootuse põhimõttega). Pöördujate arvates rikub seadusemuudatus nende inimeste õigusi, kes olid eluasemelaenu võtnud enne 2012. aastat.

Õiguskantsler leidis, et vastuolu ei ole. Isikul, kes on võtnud pikaajalise tagasimakseperioodiga eluasemelaenu, ei saanud laenamise ajal kehtinud tulumaksuseaduse sõnastuse põhjal tekkida mõistlikku ootust, et kõnealustes sätetes käsitletud mahaarvamise võimalus kehtib muutumata kujul seni, kuni laen on täies ulatuses tagasi makstud. Oma vastuses käsitles Õiguskantsler ka küsimust sellest, kas TuMS muudatuse jõustamiseks ette nähtud tähtaeg on kooskõlas õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtetega. Riigikohus on ühes lahendis märkinud, et õiguskindluse põhimõte tähendab muuhulgas, et uute regulatsioonide jõustamiseks tuleb ette näha mõistlik aeg, mille jooksul adressaadid saaksid uute normidega tutvuda ning oma tegevuse vastavalt ümber korraldada. Õiguskindlusele vastab olukord, kus riik ei kehtesta uusi regulatsioone meelevaldselt ja n-ö üleöö. Ka selles aspektis ei tuvastanud Õiguskantsler vastuolu põhiseadusega. Õiguskantsleri seisukohta on võimalik lugeda siit.