Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Tulumaksuseaduse eelnõu 694 SE langes Riigikogu menetlusest välja

Tulumaksuseaduse eelnõu 694 SE langes Riigikogu menetlusest välja

Rubriik: EML

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esitas 22.02.2010 Riigikogule menetlemiseks tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (694 SE).

Seaduseelnõus nähti ette tulumaksuseaduse § 48 muutmine selliselt, et töötajate haiguskindlustuse kulud, mida tööandja tulenevalt kollektiivlepingust kannab, ei oleks erisoodustusena maksustatavad. Kui tööandja kulud muul alusel kannab (nt töölepingus sätestatud kohustus), siis on tegu endiselt erisoodustusega. Samuti nähti ette tasemekoolituse kulude kandmise erisoodustuse sätte alt väljaviimine (maksustamise küsimuse peaks seega lähtuvalt konkreetse koolituse sisust ja suunatusest otsustama). Lisaks eelnevale sooviti TuMS § 48 täiendada sättega, mis välistaks erisoodustuste hulgast töötajate tervisespordi kulude hüvitamise ja kulutused haiguste ennetamiseks rakendatavatele tervishoiuteenustele ja ravile, mis kokku ei ületa 3 000 krooni töötaja kohta kalendriaastas. Paraku langes see eelnõu 04.05.2010 Riigikogu menetlusest välja. Riigikogu stenogrammist nähtuvalt huvitas Riigikogulasi pigem Tarmo Mänd`i personaalküsimus ning muud kõrvalised teemad, mitte niivõrd eelnõu ise. Tutvu stenogrammiga siit.