Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Tulumaksumuudatused võeti vastu

Tulumaksumuudatused võeti vastu

Rubriik: EML

Täna läbis Riigikogus viimase, kolmanda lugemise tulumaksuseaduse muutmise eelnõu (181 SE), mille eesmärk on viia Eesti seadusandlus kooskõlla Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiiviga 90/435/EMÜ. Lõpphääletusel hääletas eelnõu poolt 52 saadikut, vastu oli 30. Eelnõuga säilitatakse Eestis alates 2000. aastast kasutusel olnud tulumaksusüsteemi kõige iseloomulikum joon – maksustamise edasilükkamine äriühingu kasumi ettevõtluses kasutamise korral. Ema- ja tütaräriühingute direktiivi eesmärk on luua Euroopa Ühenduse piires siseturu tingimustega analoogilised tingimused ja vältida topeltmaksustamise tekkimist ühes liikmesriigis asuva tütarühingu kasumi jaotamisel teises liikmesriigis asuvale emaühingule. Seaduseelnõu leiad siit. Riigikogu tänase istungi stenogrammi saad lugeda siin.