Tulumaksueelnõu – muudatused metsa müügitulu maksustamisel

Tulumaksueelnõu – muudatused metsa müügitulu maksustamisel

Rubriik: EML

Rahandusministeerium on koostanud ning kooskõlastamiseks e-õiguse andmebaasi välja riputanud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on muuta metsamaterjali ning raieõiguse müügist saadava kasu maksustamist.

Peamine muudatus puudutab kasu edasikandmist kolmele järgnevale maksustamisperioodile ning selle kaudu kasu vähendamise võimaldamist vastava aja jooksul tehtud metsa majandamisega seotud kulude võrra. Seaduseelnõu kohaselt plaanitakse muudatused jõustada 01.01.2011. Vt eelnõud ning selle seletuskirja e-õiguse andmebaasist siit.