Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Tulumaks heategevuseks

Tulumaks heategevuseks

Rubriik: EML
Maksu- ja Tolliamet (MTA) on teatanud, et plaanib tulevast aastast pakkuda eraisikutele enammakstud tulumaksu tagastamise korral uut võimalust. Nimelt saaks elektroonse tuludeklaratsiooni esitajad tulumaksu tagastamisel soovi korral kanda tagastatava maksusumma kohe annetusena mõne enda poolt valitud mittetulundusühingu, sihtasutuse või usulise ühenduse pangakontole. Selleks peab ühing maksuametile oma andmed esitama, et amet saaks koostada nimekirja, milles olevatele ühingutele saavad inimesed tulumaksutagastuse korral automaatse annetuse teha. See võimalus laieneb vaid tulumaksusoodustusega MTÜ-dele ja sihtasutustele. Ka maksumaksjate liidu fond (Sihtasutus Maksumaksjate Liidu Fond, registrikood 90009134) kuulub maksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja ning on oma andmed maksuametile edastanud. Füüsilise isiku sellisel viisil tehtud annetus omakorda läheb tulumaksusoodustuse alla. Nimelt saab järgmisel aastal tuludeklaratsiooni esitades oma tulust maha arvata tulumaksuseaduse, TuMS paragrahvis 11 nimetatud dokumentaalselt tõendatud annetused. Sellise tulumaksusoodustuse sätestab TuMS § 27. Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri on avaldatud maksuameti kodulehel: https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tulumaksusoodustusega-nimekirjas-olevale-uhingule