Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Tulumaks dividendidelt muutub avansiliseks

Tulumaks dividendidelt muutub avansiliseks

Rubriik: Äripäev

Ralf-Martin Soe kirjutab Äripäevas, et järgmisest aastast määratakse tulumaks avansiliselt vastavalt kolme eelmise aasta väljamakstud tulumaksule. Kuna Eestis reinvesteeritud kasumi pealt tulumaksu ei arvestata, tekitab seadus muudatusi eelkõige dividendide maksjatele.

Samas tekitab muudatus 2009. aasta riigieelarvesse 2,7miljardilise augu, kuna maksetähtaeg lükkub hoopiski edasi. Lihtsustatult on skeem sarnane praegusele FIEde maksustamise korraga: nii tekib ettevõtetel tulumaksukohustus vastavalt eelmisel kolmel aastal makstud tulumaksu keskmisele. Peale dividendide hõlmab muudatus kingituste, annetuste ja ettevõtlusega mitteseotud kulude pealt makstavat tulumaksu. Eelnõu läbis jaanuaris esimese lugemise, tekitades palju küsimusi. Siiski hakkab see suure tõenäosusega 2009. aastal kehtima. Rahandusminister Ivari Padari sõnul tuleb maksetena tasuda mitte 100 protsenti, vaid üksnes 2/3 kolme eelmise aasta keskmisest maksusummast. Kui summa jääb alla 30 000, ei pea seda üldsegi tegema. “Äriühingu tulumaksu avansiliste maksete suuruse määramisel lähtutakse 2006.-2008. aasta aritmeetilisest keskmisest maksustatavast summast ning avansilise makse tasumise perioodil kehtivast maksumäärast,” ütles Padar. Kui ettevõte ei kavatse dividende üldse välja maksta, kuigi ta on seda eelnevatel aastatel teinud, tuleks tal seadusse tehtava muudatuse kohaselt pöörduda maksuhalduri poole. “Vastavalt eelnõule on Maksu- ja Tolliametil õigus vähendada avansilise maksu määra või vabastada isik avansilistest maksetest, kui tema prognoositud tulud on väiksemad eelmise perioodidega võrreldes,” kommenteeris Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3859/uud_uudidx_385901.html