Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Tulude deklareerimine lõppeb täna

Tulude deklareerimine lõppeb täna

Rubriik: MTA

Täna on viimane võimalus füüsilistel isikutel 2007. aasta tulusid deklareerida, praeguseks on Maksu- ja Tolliametile esitatud ca 529 000 tuludeklaratsiooni.

31. märts tähistab sel aastal tulude deklareerimise perioodi lõppu ning tänase seisuga on suur osa oodatud deklaratsioonidest Maksu- ja Tolliametile ka juba esitatud. Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna juhataja asetäitaja Hannes Udde sõnul ootas amet ligi 550 tuhandet deklaratsiooni. Praeguseks esitatud 514 803 deklaratsiooni põhjal on tagasimaksmiseks määratud 1,669 miljardit krooni enammakstud tulumaksu, juurdemakseid on määratud 500 miljoni krooni võrra. Lisaks on esitatud veel ca 14 000 deklaratsiooni paberil, mille andmed on hetkel andmebaasidesse sisestamisel. Eelmise nädala lõpu seisuga on tagasi makstud 1,299 miljardit krooni enammakstud tulumaksu 353 010 tuludeklaratsiooni alusel. “Seni on e-maksuametis esitatud 473 393 e-deklaratsiooni,” tõdes Udde ja lisas, et elektrooniliste deklaratsioonide suur arv näitab usaldust ameti elektrooniliste kanalite vastu. “Deklareerimine on sujunud plaanipäraselt ja ilma suuremate tõrgeteta,” rõõmustas Udde. Maksu- ja Tolliamet juhib ka tähelepanu, et tuludeklaratsiooni on kohustatud esitama kindlasti kõik füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d), samuti välismaal tulu saanud isikud ning isikud, kes 2007. aastal omasid madala maksumääraga välisriigis asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile. Samuti tuleb tuludeklaratsioon esitada kõigil neil, kellel on õigus maksusoodustustele ning kes soovivad maksusoodustusi kasutada. FIE-d peavad esitama tuludeklaratsiooni põhivormi A ja vormi E kõikidel juhtudel, olenemata sellest, kas või kui palju ettevõtlusest tulu saadi. Juhul, kui ettevõtlustulu ei saadud, esitatakse E-vorm nullidega. Deklaratsiooni esitamise kohustus on ka juhul, kui ettevõtlus aasta sees katkestati või lõpetati. Kui FIE tähtajaks deklaratsiooni ei esita, on maksuhalduril õigus esitamist nõuda, samuti võidakse nõude rikkujaid trahvida. “Nendel, kel tuludeklaratsioon esitatud, soovitame jälgida oma personaalset tuludeklaratsiooni juures olevat infolehekülge e-maksuametis, kust saab informatsiooni oma deklaratsiooni esmase kontrolli tulemuste kohta,” rääkis Udde. Tulude deklareerimist puudutavat infot ja abi saab infotelefonile 1811 helistades, abivajajaid aitab ka telefoninumber 8800811, e-maks@emta.ee ja fyysisik@emta.ee. Lisainfot saab maksuhalduri koduleheküljelt www.emta.ee ning Maksu- ja Tolliameti piirkondlikest teenindusbüroodest. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23995&tpl=1026