Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Tubakaaktsiisi tõstmine on põhiseadusega vastuolus

Tubakaaktsiisi tõstmine on põhiseadusega vastuolus

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) esitas 29.03.2006 Õiguskantslerile avalduse, milles palutakse kontrollida alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse sätte kooskõla põhiseadusega.

Riigikogus 7. detsembril 2005 vastu võetud aktsiisiseaduse muudatuse tulemusena kiirendati tubaka aktsiisimäära tõusu tuues see varem seaduses sätestatust aasta võrra ettepoole. Vastav kõrgem aktsiisi määr rakendub 1. juulist 2006.Riigikohus on oma 1994. a lahendis viidanud, et tähtajalise maksusoodustuse rakendamist peab võimaldama kuni vastava tähtaja lõpuni.EML on seisukohal, et tähtajaliselt kehtestatud maksumäär tekitab seaduse adressaadis samasuguse õiguspärase ootuse nagu tähtajaline maksuvabastus või mistahes muu iseloomuga soodustav norm.Kuna seni kehtinud aktsiisiseadus sätestas aktsiisimäärad tähtajaliselt, siis on nende ebasoodsas suunas muutmine õiguskindluse põhimõttega vastuolus.EML on varem pöördunud ka Vabariigi Presidendi poole samasisulise taotlusega. President kuulutas aga aktsiisiseaduse muudatused välja.Kui õiguskantsler leiab, et aktsiisimäärade tõus on põhiseadusega kooskõlas, jääb ettevõtjatele üksnes võimalus algatada kohtus põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus.Vt täpsemalt EML kodulehelt MAKSUINFO alt.Õnneli VarendEML tegevjuht