Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

TÖR täieneb: kellel tööd rohkem, kellel vähem

TÖR täieneb: kellel tööd rohkem, kellel vähem

Rubriik: EML

Valitsus plaanib muuta Maksukohustuslaste registri (MKR) põhimäärust. Täpsemalt on muudatused kavas MKRi alamregistris TÖRis e töötamise registris. Muudatused on ajendatud nullbürokraatia põhimõttest ja lõppastmes peaks ettevõtjate koormus vähenema. Silmas on peetud halduskoormust, mis tekib mitmesuguste aruannete esitamisest – nt tuleb esitada sarnaseid aruandeid maksuametile ja statistikaametile.Tasub tähele panna, et sellel muudatusel võivad olla ulatuslikumad tagajärjed. Statistikaameti valimisse kuuluvate tööandjate halduskoormus küll väheneb, aga samas tuleb TÖRi täiendavate andmete sisestamisel olla tähelepanelik, et andmed vastaks tegelikkusele. Nimelt kasutab maksuamet neid andmeid analüüsitöös. Rahandusministeerium on märkinud, et täiendavate andmekoosseisude lisandumine võimaldab parandada ka maksulaekumist, võimaldades analüüsidesse kaasata täiendavaid tunnuseid. Edaspidi peavad kõik tööandjad hakkama TÖRis märkima senisele infole lisaks ka tööd tegeva isiku ametinimetuse, töökoha asukoha ja tööaja määra (vahemikus 0-1 sajandiku täpsusega).

Muudatused jõustuvad kolmes etapis, alates juulist 2018.Nullbürokraatia kohta vt lähemalt rahandusministeeriumi blogist:Kümme sammu bürokraatia vähendamiseks (8.05.2018): https://blogi.fin.ee/2018/05/riigi-kumme-sammu-burokraatia-vahendamiseks/Andmete automaatse edastamise 21. sajandi tehnoloogia „Aruandlus 3.0“ (29.05.2018): https://blogi.fin.ee/2018/05/andmete-automaatse-edastamise-21-sajandi-tehnoloogia-aruandlus-30/Määruse muutmise eelnõu ja seletuskiri (10 lk) on avaldatud eelnõude infosüsteemis: http://eelnoud.valitsus.ee/. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri“ asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine. Eelnõu toimiku number: 18-0569.