Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Topime maksuaugud kinni

Topime maksuaugud kinni

Rubriik: Äripäev

Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna spetsialist Kairi Ani kirjutab Äripäevas, et kehtiva tulumaksuseaduse alusel võib mitteresident, kes on Eestisse äriühingu asutanud, äriühingu likvideerida ja kasumi Eestist maksustamata välja viia.

Kuna paljudes riikides on äriühingu likvideerimisel saadud väljamaksed saajale maksuvabad, tekib rahvusvaheline mittemaksustamine, mis loob soodsa pinnase maksudest hoidumiseks. Paljud Eestisse või Eesti kaudu teistesse riikidesse investeerimise skeemid on üles ehitatud just Eestis tulumaksukohustuse vältimisele. Muudatus on aga vajalik, et viia tulumaksuseadus kooskõlla Euroopa Ühenduse õigusega ning tagada residendist äriühingute ja mitteresidendi püsivate tegevuskohtade võrdne kohtlemine. Eelnõu järgi maksustatakse kasumi väljaviimisel vara osa, mis ületab residendist äriühingusse sissemakstud vara või mitteresidendi Eestis asuva püsiva tegevuskoha jaoks eraldatud vara. Teisiti öeldes, äriühingu tasandil maksustatakse kogu teenitud kasum. Muudatus ei kahjusta ärikeskkonda. Likvideerimisjaotis on sisuliselt dividend. Teatavasti ei saa ka dividendi maksustamisel soetusmaksumust maha arvata. Riikides, kus kehtib traditsiooniline süsteem ja likvideerimisjaotisi ei käsitata dividendidena, on maksukoormus suuremgi. Traditsioonilises süsteemis maksab äriühing kasumilt tulumaksu ning äriühingu likvideerimisel arvutab osanik või aktsionär oma kasu, mida omakorda maksustatakse. Seega maksustatakse topelt investoreid, kes äriühingu nii asutavad kui ka likvideerivad. Eestis seda ei tehta. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3880/arv_kolumn_388001.html Tutvu seadusemuudatusega: „Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE, „dividendi eelnõu“)