Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Töötute palkamine läheb soodsamaks

Töötute palkamine läheb soodsamaks

Rubriik: EML

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile tulu- ja sotsiaalmaksuseaduste muudatused, mille peamine eesmärk on aidata pikka aega töötute inimeste tööjõuturule tagasitoomisele.

Rahandusministeeriumi eelnõu võimaldab tööandjal maksta töötaja eest sotsiaalmaksu vaid tegelikult tasutud palgalt, juhul kui tööle võetakse vähemalt 9 kuud töötuna registreeritud inimene. Praeguse korra kohaselt tuleb maksta kõigi töötajate puhul sotsiaalmaksu vähemalt miinimummääralt, milleks on 4350 krooni kuus. Soodustus puudutab töötuid, kes enne tööleasumist on viimase 12 kuu jooksul olnud vähemalt 9 kuud Töötukassas arvel ning see kehtib tööandjale ühe aasta jooksul. Seadusemuudatus keskendub püsivalt töötutele, kelle Töötukassa toetused on lõppemas. „Nagu iga toetuse, nii ka selle soodustuse puhul on võtmeküsimus toetuse suunamine tegelikele abivajajatele. Rahaabist paremad on meetmed, mis loovad paremat keskkonda töötute palkamiseks,“ sõnas rahandusminister Jürgen Ligi. Eelnõu loob paremad eeldused ka osalise tööajaga töökohtade tekkeks, kuna lubab sotsiaalmaksu miinimumkohustuse summeeritud arvestust. Maksuvaba tulu arvestav tööandja saab võimaluse maksta sotsiaalmaksu väiksemalt summalt, kui arvesse võetakse ka teise tööandja juures tasutud sotsiaalmaks. Muudatus loob pinnase uute töökohtade tekkeks, sest osalise tööajaga ametikohtade loomine kujuneb tööandjale varasemast jõukohasemaks. Seadusemuudatusega on plaanis leevendada ka füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) sotsiaalmaksukoormust. FIEd saavad võimaluse vähendada oma sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu haiguse 4.–8. päeva eest arvestatava hüvitise võrra. Hüvitis maksustatakse analoogselt töötajatele tasutava haigushüvitisega. Edaspidi ei maksustata sotsiaalmaksuga ka võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavale isikule tasutud kokkuleppelist haigushüvitist. Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda e-Õiguses: http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=281371Loe Rahandusministeeriumi pressiteadet: http://www.fin.ee/index.php?id=104680