Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Töötukassa maksis septembris 38,4 miljonit krooni hüvitisi

Töötukassa maksis septembris 38,4 miljonit krooni hüvitisi

Rubriik: Postimees

Selle aasta septembris maksis töötukassa kolme erineva hüvitiseliigi raames hüvitisi kokku 38,4 miljonit krooni, kirjutab Postimees Online.

Suurima osa väljamakstud hüvitistest moodustas töötuskindlustushüvitis (23,3 miljonit krooni), mida makstakse töötutele kaotatud sissetuleku osaliseks kompenseerimiseks tööotsingute ajal. Sellele järgnes maksejõuetuse hüvitis (11,2 miljonit krooni), mille puhul hüvitatakse töötajate saamata jäänud tasusid tööandja maksejõuetuks osutumise korral, ning kollektiivse koondamise hüvitis (3,9 miljonit krooni), mida makstakse töölepingute ja teenistussuhete kollektiivse ülesütlemise korral. Kolmest hüvitise liigist esimese, töötuskindlustushüvitise taotlusi rahuldas töötukassa 1 218, mis tähendab, et hüvitisesaajate arv püsib jätkuvalt kõrge. Keskmiselt hakkasid uued hüvitisesaajad oma esimesel sajal töötusepäeval saama 4 917 krooni kuus. Kokku oli 2008. aasta septembris 6 145 töötuskindlustushüvitise saajat ning keskmiseks täiskuule ümberarvestatud väljamakstud hüvitiseks kujunes 4 288 krooni. Kollektiivse koondamise hüvitist määrati septembris 461 inimesele, mis on lähedane eelneva kaheksa kuu keskmisele tasemele. Kollektiivselt koondatute keskmine hüvitis oli septembris 13 776 krooni. Suurim arv hüvitisesaajatest oli hõivatud puidu- ja mööblitööstuses. Suurim hüvitise summa määrati ASi Kreenholmi Valdus koondamiste tõttu, kus septembris sai hüvitist 117 inimest kokku 1,5 miljonit krooni. Tööandja maksejõuetuse ehk pankrotihüvitist määras töötukassa septembris 318 inimesele, mis on tunduvalt üle eelneva kaheksa kuu keskmise taseme. Keskmise hüvitise suuruseks kujunes 30 037 krooni. Suurimale arvule inimestele määras töötukassa septembris pankrotihüvitist saematerjali tootmisega tegelenud Harjumaa ettevõtte OÜ Cranbrook pankroti tõttu. Selle pankrotijuhtumi raames määrati hüvitist 138 inimesele kogusummas 3,9 miljonit krooni, see on ühtlasi ka selle aasta suurim pankrotihüvitise maksmise juhtum. Suurim arv ehk kaks kolmandikku septembri maksejõuetuse hüvitise saajatest olid hõivatud puidu- ja mööblitööstuses. Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/?id=40754