Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Töötukassa ja haigekassa säästukavad

Töötukassa ja haigekassa säästukavad

Rubriik: Äripäev

Kadi Heinsalu kirjutab Äripäevas, et kuigi rahandusministeerium järgmisel aastal maksulaekumise musta stsenaariumi ei kavanda, on töötukassa ja haigekassa hakanud koostama alternatiivseid kokkuhoiueelarveid.

Ehkki rahandusministeerium ei ole üheltki riigiasutuselt tagavaraplaani küsinud, on kumbki asutus seda koostama asunud. Pensionikassa musta stsenaariumi ei tee, sest pensionid tuleb igal juhul välja maksta ja reservi on selleks ligi 6 miljardit krooni. Tööturuameti analüüsiosakonna juhataja Anne Lauringson sõnas, et nende jaoks on olulised andmed töötuse määr, keskmise palga kasv, aga ka majanduskasv. 2008.

aasta lõpuks on näiteks nende kolme stsenaariumi kohaselt töötukassa varade maht vastavalt 3,4 miljardit (rahandusministeeriumi põhistsenaarium) või 3,1 miljardit (mõlema riskistsenaariumi puhul). 2011. aasta lõpuks aga, kui eeldada, et jäävad kehtima praegu kehtivad töötuskindlustusmakse määrad ja hüvitisi makstakse edasi samadel alustel, vastavalt 5,2 miljardit, 3,5 miljardit või 1,9 miljardit. Praegu on töötukassa varade maht 2,7 mld krooni.

"Perspektiivis on varade maht niivõrd erinev seetõttu, et põhistsenaariumi korral ületavad jooksvad laekumised väljamakseid ja varade maht suureneb," jätkas Lauringson. Riskistsenaariumide korral aga hakkavad jooksvad väljamaksed juba 2009. aastal ületama laekumisi ning töötukassa teeb väljamakseid kogunenud vahendite arvel. Töötukassa nõukogu liige, rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Ülle Mathiesen sõnas, et arvutused erinevate riskistsenaariumidega näitasid, et praegused reservid ja jooksvalt juurde kogutav raha peaks katma ka halvima stsenaariumi vajadused.

Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3768/uud_uudidx_376807.html Loe ka: „EML tegi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku peatada 2008. aastal töötuskindlustusmaksete kogumine