Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Töötasu alammäär muudeti kollektiivlepinguga

Töötasu alammäär muudeti kollektiivlepinguga

Rubriik: EML

Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit sõlmisid kollektiivlepingute seaduse alusel 21.detsembril 2012 kollektiivlepingu, millega kehtestati kõikidele Eestis tegutsevatele tööandjatele ja töötajatele alates 01. jaanuarist 2013. a töötasu alammääraks täistööaja korral 320 eurot kuus ning tunnitasu alammääraks 1,90 eurot.

Kui üldjuhul on kollektiivleping siduv neile tööandjatele ja töötajatele, kes kuuluvad kollektiivlepingu sõlminud organisatsioonidesse (kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 1), siis seadus lubab teatud juhtudel lepingu kohaldusala laiendada (§ 4 lg 4). Laiema kohaldusala saab määrata palgatingimuste ning töö- ja puhkeaja tingimuste osas ning laienemise ulatus määratakse kindlaks kollektiivlepingus (§ 6 lg 1 p 1 ja 3).Tööandjate Keskliit ning Ametiühingute keskliit kasutasidki vastavat õigust ning laiendasid kollektiivlepingut – see on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele tööandjatele ning töötajatele.Kollektiivlepingu tekst:21.12.2012Kollektiivlepingute teatedSotsiaalministeerium avaldab kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 5 alusel alljärgneva teadaande:Eesti Ametiühingute Keskliit ning Eesti Tööandjate Keskliit sotsiaalpartnerite keskorganisatsioonidena leppisid kokku alljärgnevas:1. Kehtestada alates 01. jaanuarist 2013. a. töötasu alammääraks täistööaja korral 320 eurot kuus ning tunnitasu alammääraks 1,90 eurot.2. Laiendada käesoleva kokkuleppe punktis 1 fikseeritud palgatingimusi kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 4 tähenduses ning kehtestada need kohustuslikuna kõigile Eesti Vabariigis tegutsevatele tööandjatele ning töötajatele töölepingu seaduse tähenduses.Vabariigi Valitsuse määrusega saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011055.Kollektiivlepinguga saab tutvuda Ametlikes Teadaannetes: http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1.Loe ka: http://www.tooandjad.ee/et/kompetents/uudised/16157-toeoeandjad-ja-ametiuehingud-solmisid-alampalgaleppe.Vt ka valitsuse 10.01.2013. a vastu võetud ning tagasiulatuvalt alates 01.01.2013. a rakendatavat määrust: https://www.riigiteataja.ee/akt/111012013007