Töötajale antud laenul uus intressimäär

Töötajale antud laenul uus intressimäär

Rubriik: EML

Märtsi lõpus kirjutas rahandusminister alla määrusemuudatusele, mille tulemusena on töötajale (ja töötajaga võrdustatud isikule) antava laenu intressimäär alates 1. aprillist 2009. a 3%. Tegu on intressiga, mida pooled peaksid kasutama, et ei tekiks erisoodustust tulumaksuseaduse § 48 tähenduses. Teatavasti oli 2007. aasta lõpuni ministri kehtestatud intress 3%, 2008. aasta algusest tõsteti intress viiele protsendile.

Kõnealune Rahandusministri 26. märtsi 2009. a määrus nr 27 kannab pealkirja “Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» muutmine”. Riigi Teatajas avaldatud määrust saab lugeda siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13164766