Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Töötaja sooduslaenu intressi ähvardab 10kordne kallinemine

Töötaja sooduslaenu intressi ähvardab 10kordne kallinemine

Rubriik: EML

Nii tööandjaid kui ka töövõtjaid võib ees oodata ebameeldiv üllatus, sest rahandusministeerium on paberile pannud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, mille järgi võrdsustataks töötajale soodustingimustel antava laenu intress tarbimislaenu omaga, vahendab Raamatupidaja.ee EML teadet.

Rahandusministeriumil on plaanis muuta töötajale soodustingimusel antava laenu puhul erisoodustuse hinna arvutamise korda. Praegu kehtiv seadusepunkt näeb ette, et alammäära, millest madalama intressiga laenu andmist käsitletakse erisoodustusena, kehtestab rahandusminister ja alammäär ei saa olla kõrgem kahekordsest Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatavast intressimäärast. Viimase kümne aasta jooksul on see määr kõikunud vahemikus 2 – 8%, praegu kehtib töötajale laenu andmisel intressimäär 2%, sellest soodsama intressiga laenu andmist maksustatakse erisoodustusena. Eelnõu seletuskirjas märgib rahandusministeerium, et kui varem tuli intressimäära üle vaadata üks või kaks korda aastas, siis seoses keeruliste majandusoludega on Euroopa Keskpanga kehtestatud intressimäära alates 2008.

aasta lõpuosast korduvalt ja kordades vähendatud, mis nõuab tulumaksuseaduse kohaselt intressimäära pidevat jälgimist ja rahandusministri määruse sagedast muutmist, mis ei ole aga ministeeriumi hinnangul otstarbekas. “Seepärast oleks mõistlik erisoodustuse arvestamise aluseks oleva laenuintressi puhul edaspidi lähtuda teistsugustest alustest. Üldine põhimõte sealjuures on, et alammäär peab vastama laenuturul valitsevale olukorrale,” seisab rahandusminister Jürgen Ligi ja kantsler Tea Varraku poolt allkirjastatud seletuskirjas.Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis näeb siin aga kerkivat mitmeid probleeme.“Rahandusministeerium tahab edaspidi võtta aluseks tarbimislaenude keskmise intressi, mis oli eelnõu koostamisel ajal veel suhteliselt normaalne, aga nüüd on tõusnud üle 20%,” viitas ta kümnekordseks kärisevale vahele võrreldes praegu kehtiva määraga.Kui vaadata Eesti Panga statistikat eurodes välja antud tarbimislaenude keskmise intressimäära kohta, siis aastal 2010 on see kõikunud vahemikus 20,4 – 26,1% aastas. Rahandusministeerium viitab oma eelnõus aga samale statistikale 2009.

aasta 31. mai seisuga, mil vastav intressimäär oli 6,8%. Samuti on rahandusministeerium Lehise sõnul unustanud seadusemuudatusse sisse kirjutada rakendussätte enne seadusemuudatust välja antud laenude kohta, mis tähendab seda, et muudatus hakkaks kehtima ka varem välja antud laenudele, mille puhul tööandja on juba arvestanud, et intressimäär jääb 2 – 5% vahele. “Kui tööandja on olnud nõus sellise intressi maksustama, siis 20% puhul võib juhtuda, et sellega ta enam nõus ei oleks.

Samuti võib see põhjustada siis ebameeldiva üllatuse töötajale juhul, kui laenulepingus on näiteks sees punkt, mis annab tööaandjale õiguse ühepoolselt intressi muuta vastavalt maksuseaduse muutmisele,” selgitas Lehis.Maksumaksjate liit saatis täna Riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku kavandatav muudatus tulumaksuseaduse muutmise eelnõust välja jätta või kaaluda alternatiivseid võimalusi.“EML on seisukohal, et soov vabastada mõned Rahandusministeeriumi ametnikud vajadusest muuta 1 -2 korda aastas ühes määruses olevat ühte arvnäitajat ei ole piisav põhjus tõsta tööandjate maksukoormust nii järsult nii suures ulatuses,” seisab EMLi kirjas rahanduskomisjonile.Loe Raamatupidaja.ee pikemat uudist: http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=5C597A0F-07DB-4DF2-9D40-35BA85CCE043Loe eelnõu seletuskirja SIIT. Loe maksumaksjate liidu kirja Riigikogu rahanduskomisjonile SIIT. Loe täiendavalt ka: http://www.raamatupidaja.ee/article/2010/9/15/Roivas_tootaja_saagu_palka_rahas_mitte_odavates_intressides