Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Tööõiguse reform tulekul

Tööõiguse reform tulekul

Rubriik: EML

Meedias on palju kära tekitanud kavandatav nn Sikkuti reform: tervise- ja tööminister Riina Sikkuti plaan muuta töösuhteid paindlikumaks. Paindlike töösuhete ettepanekute puhul on tegemist väljatöötamiskavatsusega, millele peaks järgmisel aastal järgnema konkreetsemad ettepanekud (eelnõu). Hetkel on muudatuste jõustamine kavandatud aastasse 2020.Väljatöötamiskavatsusega saab tutvuda siin: http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Uudised_pressiinfo/paindlikud_toovormid.pdfTutvu materjaliga eelnõude infosüsteemis: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/021ab3f8-eaf9-4bc8-aeb4-77b3d904cdd4#nXAkWMvi Seni on plaanile positiivse hinnangu andnud nt EVEA ja Kaubandus-Tööstuskoda.EVEA: https://evea.ee/evea-paindlikumad-toosuhted-on-samm-oiges-suunas/Kaubandus-Tööstuskoda: https://www.koda.ee/et/uudised/paindlikud-toosuhted-loovad-uusi-voimalusi

Vt septembrikuus toimunud ümarlaua uudist Sotsiaalministeeriumi kodulehel: http://www.sm.ee/et/uudised/sotsiaalministeerium-arutab-partneritega-toooiguse-arenguidVt muid meediakajastusi:https://www.aripaev.ee/uudised/2018/09/14/paindlikud-toosuhted-tooandjad-nouavad-ametiuhingud-kardavad