Töölepingu seaduse kehtiv redaktsioon

Töölepingu seaduse kehtiv redaktsioon

Rubriik: EML

Palju EML liikmed on meie poole pöördunud, saamaks teada, kuidas leida töölepingu seaduse hetkel kehtivat redaktsiooni.

Kuivõrd töölepingu seadust jõuti enne selle jõustumist 1. juulil 2009 korduvalt muuta, siis on inimeste mure õigustatud.Kehtiva redaktsiooni leidmiseks tuleb Riigi Teataja avalehel märkida otsitava teksti kehtivuse kuupäev, vt siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=search-formTöölepingu seaduse kehtivat redaktsiooni vt siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13198023&searchCurrentKui te soovite leida juba veebibrauseris avatud õigusakti varasemaid või hilisemaid redaktsioone, siis tuleb klikata õigusakti alguses paremas ääres olevatel linkidel “Eelmine redaktsioon” või “Järgmine redaktsioon” või valida otsingulehelt konkreetne kuupäev, millal kehtivat/kehtinud õigusakti redaktsiooni te soovite vaadata (vt siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=search-form).Kõige viimased muudatused leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13196609.Töölepingu seaduse eelnõu seletuskiri on avaldatud Riigikogu kodulehel. Seletuskirjast leiab sätete selgitusi, see aitab mõista ja tõlgendada normi eesmärki ja tähendust. Vt seletuskirja siit (doc formaadis fail).Viimaste muudatuste seletuskirja saab samuti vaadata Riigikogu kodulehel, vt siit (doc formaadis fail).