Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Töölepingu seaduse käsiraamat

Töölepingu seaduse käsiraamat

Rubriik: EML

Sotsiaalministeeriumi kodulehele on üles riputatud abimaterjal 1. juulist 2009 kehtima hakanud töölepingu seaduse (TLS) kohta: Töölepingu seaduse käsiraamat. Suures osas on tegemist seaduseelnõu seletuskirjaga, millele on lisatud on selgitused ka nende muudatuste kohta, mida eelnõu seletuskiri ei puudutanud (mitmed TLS täiendused lisati alles vahetult enne 1. juulit).Käsiraamat pdf faili kujul Sotsiaalministeeriumi kodulehel: http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Toovaldkond/TLS_kasiraamat.pdf